NOUTATI LEGISLATIVE – 19 martie (0174)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 174 din 19.03.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
– 144. – Hotarâre privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administrafiei publice locale din anul 2012
– 153. – Hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractarii si implementarii proiectelor PHARE la nivelul
Ministerului Mediului si Padurilor
– 156. – Hotarâre privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia româneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 175/2010
– 161. – Hotarâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, a terenului forestier in suprafata de 15,0778 ha, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, in vederea realizarii obiectivului „Extindere si supraînaliare depozit de zgura si cenusa la ROMAG – TERMO, etapa a II-a”

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 107. – Ordin al ministrului mediului si padurilor privind modificarea anexei Ia Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcjionarea Comisiei de atestare in domeniul meteorologiei
– 3.462. – Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar

Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile din municipiul Sibiu care primesc subventii de la bugetul local in anul 2012, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subveniii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitatejuridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.