EUR
4,84 RON
(+0.41%)
USD
4,33 RON
(+0.98%)
GBP
5,44 RON
(-0.15%)
CHF
4,50 RON
(+0.91%)
BGN
2,47 RON
(+0.51%)
BYN
1,80 RON
(+0.64%)
CAD
3,20 RON
(-0.29%)
RSD
0,04 RON
(+0.41%)
AUD
2,97 RON
(-0.91%)
JPY
0,04 RON
(+1.61%)
CZK
0,18 RON
(-0.39%)
INR
0,06 RON
(+0.17%)

NOUTATI LEGISLATIVE – 26 martie (0197)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 197 din 26.03.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 166. –  Hotarare privind darea In administrarea Adrninistratiei Nationale „Apele Romane° a bunului imobil trecut în domeniul public al statului in vederea realizarii obiectivului de investitie de interes national si de utilitate publica „Amenajare albie râu Siret la Alexandru loan Cuza, judetul lasi”
– 167. –  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
– 193. –  Hotarâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti lucrarilor de intretinere,Consolidare pod pe ON 74 km 10+323 la 2drapti”, judetul Hunedoara
– 194. –  Hotarâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste parâul Tau la Soceni”, judetul Caras-5everin
– 197. –  Hotarâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare pod pe ON 58B km 6+504 la Resita”, judetul Caras- Severin
– 219. –  Hotarâre privind modificarea art. 93 din Hotarârea Guvemului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 1.370/9/122. –  Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al
presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27,160/2011 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele masuri pentru întarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale

¤ ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
– 37. –  Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Româna pentru Artisti Interpreii sau Executanti –  ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a color publicate in scop comercial on a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune .
– 39. –  Decizie privind desemnarea organismuiui de gestiune colectiva Asociatia Româna pentru Artisti Interpreti sau Executanti – ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artiStilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial on a reproducerilor acestora

¤ ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE
– Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice In anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale –  Partidul National Liberal

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata