EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,08 RON
(-0.31%)
GBP
5,37 RON
(-0.44%)
CHF
4,48 RON
(+0.14%)
BGN
2,47 RON
(-0.31%)
BYN
1,67 RON
(+0.03%)
CAD
3,07 RON
(-0.08%)
RSD
0,04 RON
(+0.04%)
AUD
2,94 RON
(-0.06%)
JPY
0,04 RON
(-0.29%)
CZK
0,18 RON
(+0.58%)
INR
0,05 RON
(-0.21%)

Ultima zi pentru depunerea bilanţului pe 2011

ANAF reaminteşte contribuabililor că au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până marţi, 29 mai a.c. inclusiv.

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale pentru anul 2011 se depun:

– la sediile unităţilor fiscale teritoriale cu următoarele documente: formularul listat pentru unitatea fiscală, cu semnăturile aferente (prima pagina din bilanţ); un CD care conţine fişierul .pdf care are ataşat un fişier .xml cu formularul de bilanţ şi un fişier .zip arhivat. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului .pdf la care este ataşat fişierul .zip (note explicative, raportul administratorului, declaraţia de conformitate, propunerea de repartizare a profitului, respectiv de acoperire a pierderii, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz);

– online, pe baza certificatului digital pentru semnătură electronică, prin utilizarea portalului e-guvernare.ro. documentele depuse fiind similare cu cele prezentate mai sus (.xml, .zip).

Foarte important!

Indiferent de modalitatea depunerii, contribuabilii au obligaţia să consulte recipisa privind starea situaţiilor financiare la adresa http://www.anaf.ro//StareD112/.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata