EUR
4,83 RON
(+0.01%)
USD
4,47 RON
(+0.15%)
GBP
5,48 RON
(+0.12%)
CHF
4,58 RON
(+0.01%)
BGN
2,47 RON
(-0.08%)
BYN
1,73 RON
(+0.15%)
CAD
3,14 RON
(+0.77%)
RSD
0,04 RON
(-0.02%)
AUD
2,68 RON
(+0.37%)
JPY
0,04 RON
(+0.12%)
CZK
0,17 RON
(+0.42%)
INR
0,06 RON
(+0.37%)

 

Propunere de modificare a formularelor 208 şi 209

ANAF informează că, pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Potrivit dispoziţiilor art. 77 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care realizează venituri  din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii din patrimoniul personal, datorează impozit pe venit.

În funcţie de modalitatea de realizare a transmisiunii dreptului de proprietate, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se stabileşte, după caz, de către notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii, sau de către organul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 77 indice 3 din Codul Fiscal, notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, pe beneficiari de venit.

În cazul în care, transferul de proprietate se realizează prin altă procedură decât cea notarială, persoana fizică beneficiară de venit are obligaţia de a declara venitul obţinut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în maxim 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

Având în vedere necesităţile de administrare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi pentru eliminarea unor confuzii cu privire la modalitatea de transfer a proprietăţilor imobiliare, actul normativ propune introducerea unor informaţii suplimentare în conţinutul formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Propunerile constau în modificarea formularelor astfel:

– 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea următoarelor informaţii: modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, având în vedere diferenţierea cotelor de impozitare aplicabile în funcţie de acest criteriu; baza de calcul a impozitului, întrucât pot exista situaţii în care aceasta diferă de valoarea tranzacţiei declarată de părţi (în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii stabilită prin expertiză); taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie, potrivit art. 77 indice 3 din Codul Fiscal.

– 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea informaţiei referitoare la codul de identificare fiscală al persoanelor cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, în vederea introducerii acestor informaţii în sistemul de administrare, precum şi introducerea unor rubrici suplimentare, în cazul în care transferul se efectuează către mai multe persoane.

Corespunzător acestor modificări, a fost necesară şi adaptarea corespunzătoare a  instrucţiunilor de completare a formularelor 208 şi 209.

Proiectul de act normativ este însoţit de anexe şi referatul de aprobare.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectul de act normativ mai sus menţionat pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata