EUR
4,83 RON
(+0.01%)
USD
4,47 RON
(+0.15%)
GBP
5,48 RON
(+0.12%)
CHF
4,58 RON
(-0%)
BGN
2,47 RON
(-0.08%)
BYN
1,73 RON
(+0.15%)
CAD
3,14 RON
(+0.77%)
RSD
0,04 RON
(-0.02%)
AUD
2,68 RON
(+0.37%)
JPY
0,04 RON
(+0.12%)
CZK
0,17 RON
(+0.42%)
INR
0,06 RON
(+0.37%)

 

Precizări privind administrarea contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

ANAF reaminteşte că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal şi datorate de persoanele fizice revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele aspecte referitoare la această importantă modificare în administrarea veniturilor bugetelor contribuţiilor sociale.

Intră sub incidenţa acestui act normativ, persoanele fizice care realizează venituri din:

– activităţi economice şi profesii libere sub forma întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoană fizică autorizată;

– drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

– activităţi independente în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV^1 „Impozitul pe venitul microîntreprinderilor” din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică);

– asocierile fără personalitate juridică constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate.

– activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea);

– activităţi agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare).

– cedarea folosinţei bunurilor;

– investiţii;

– premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

– operaţiunea de fiducie, potrivit Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal;

– alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul Fiscal;

– alte venituri.

Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de către aceste persoane, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

Începând cu 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale vor preda organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilite şi neachitate până la 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face până la 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire.

Important! Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, începând cu data menţionată mai sus, se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Citește și
1 Comentariu
  1. niche ion spune

    Colectarea creantelor reprezentand contributii sociale de sanatate de catre ANAF, este o masura buna .Casele de sanatate n-au colectat in mod corespunzator si s-au trezit acum dupa 5 ani sa trimita decizii de impunere , pentru niste sume foarte mari si greu de recuperat , la care se adauga si penalitati. Ne miram de ce sanatatea se afla intr-o situatie foarte grea.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata