DGJMB recrutează candidaţi pentru concursul de admitere

0

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, prin Serviciul Resurse Umane, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţii militare de învăţământ.

Oferta educaţională pentru sesiunea de anul acesta la instituţiile de învăţământ ale MAI este la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, arma jandarmi 45 locuri (dintre care 40 pentru bărbaţi), la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani 56 locuri (dintre care 45 pentru bărbaţi şi 5 pentru femei), la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 50 locuri (dintre care 45 pentru bărbaţi şi 5 pentru femei).

În ceea ce priveşte locurile disponibile la instituţiile de învăţământ ale MApN pe locurile MAI, situaţia este următoarea: la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe Militare şi Informaţii – specializarea Managementul Economico – Financiar două locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), la Academia Tehnică Militară Bucureşti 14 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), conform specialităţilor, dintre care: 2 locuri – construcţii şi fortificaţii; 6 locuri – transmisiuni (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române), 6 locuri calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

De asemenea, candidaţii trebuie să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente: cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs şi foaia matricolă în original, fişa medicală tip de încadrare în MAI.

De asemenea, candidaţii trebuie să mai depună: documente în copie legalizată şi anume certificatul de căsătorie, certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificat de naştere, precum şi autobiografia, tabelul nominal cu rudele candidatului, cazierul judiciar al candidatului, caracterizarea de la ultimul loc de muncă, şcoală sau unitate militară, copii ale următoarelor documente – act de identitate, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil, carnet de muncă (după caz), trei fotografii color 3/4 cm, două fotografii color 9/12 cm.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea candidatului. În cazul în care descoperirea falsului se va face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.

Înscrierile se fac la sediul unităţii de pe Şoseaua Linia de Centură – Fort Măgurele, sector 5, Bucureşti, se mai arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.