NOUTATI LEGISLATIVE – 15 iunie (0403)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 403 din 15.06.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete,hotarâri si alte acte:

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 351 din 24 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri rationale din Romania
– Decizia nr. 363 din 24 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e], art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) ai (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 585. –  Hotarâre privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Diaconu Victorita din functia publica de subprefect al judetului Teleorman in functia publica de inspector guvernamental
– 586. –  Hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Teleomnan de catre doamna Dan Carmen Daniela
– 588. –  Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Intemelor pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012
– 589. –  Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, in vederea acordarii unui ajutor pentru tratament medical in strainatate, precum si abrogarea Hotararii Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012, in vederea acordarii unui ajutor pentru tratament medical in strainatate
– 590. –  Hotarâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei al Protectiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
– 591. –  Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
–  Hotarare privind aprobarea numanalui de personal dispanibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de catre Societatea Camerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectricâ’ –  S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, In anul 2012
–  Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute fn titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

¤ DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
– –  Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victorita in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvemului  10
–  Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atributiilor doamnei Gecrgeta Modiga, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului   10
–  Decizie privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Radu Nicolae Chiurtu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri   11
–  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul lulian Marian Butnaru a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functioned publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri   11
–  Decizie privind încetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvemamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului   12
–  Decizie pentru madificarea Deciziei primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentantilor Guvernului Romaniei in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social

¤ ACTE ALE AUTORITATI I ELECTORALE PERMANENTE
– –  Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 15 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.