EUR
4,76 RON
(+0.11%)
USD
4,18 RON
(+0.4%)
GBP
5,49 RON
(+0.53%)
CHF
4,21 RON
(-0.15%)
AUD
2,98 RON
(+0.02%)
CAD
3,13 RON
(+0.53%)
BGN
2,43 RON
(+0.11%)
RUB
0,07 RON
(-0.53%)
ZAR
0,29 RON
(-1.21%)
BRL
1,11 RON
(-0.1%)
CNY
0,62 RON
(+0.35%)
INR
0,06 RON
(+0.02%)