EUR
4,84 RON
(-0.04%)
USD
4,27 RON
(+0.7%)
GBP
5,34 RON
(+0.51%)
CHF
4,55 RON
(+0.14%)
BGN
2,47 RON
(-0.09%)
BYN
1,75 RON
(+0.84%)
CAD
3,16 RON
(+0.4%)
RSD
0,04 RON
(-0.04%)
AUD
2,98 RON
(+0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.73%)
CZK
0,18 RON
(-0%)
INR
0,06 RON
(+0.58%)

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 iulie (0498)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 498 din 19.07.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete,hotarâri si alte acte:

¤ LEGI SI DECRETE
– 132. — Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
– 497. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordanantei de urgenta a Guvernului nr. 1612012 privind stâbilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 401 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri In domeniul pensiilor
– Decizia nr. 403 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 a1in. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri in vederea restabilirii echilibrului bugetar
– Decizia nr. 407 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in dameniul pensiilar acordate beneficiarilor praveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
– Decizia nr. 409 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
– Decizia nr. 416 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

¤ ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

– Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financier, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011
– 20. — Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European on Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania in urma testului de aptitudini organizat in data de 7 iunie 2012

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata