EUR
4,80 RON
(0%)
USD
4,42 RON
(+0.09%)
GBP
5,73 RON
(-0.03%)
CHF
4,52 RON
(-0.01%)
BGN
2,45 RON
(-0.31%)
BYN
2,01 RON
(+0.09%)
CAD
3,34 RON
(-0.09%)
RSD
0,04 RON
(+0.01%)
AUD
2,93 RON
(-0.12%)
JPY
0,04 RON
(-0.03%)
CZK
0,19 RON
(-0.11%)
INR
0,06 RON
(+0.04%)

 

Peste 18.000.000 de alegători, aşteptaţi să spună „da” sau „nu” demiterii preşedintelui Băsescu la referendumul de duminică

Un număr de 18.292.514 alegători sunt aşteptaţi duminică, 29 iulie 2012, la urne pentru a-şi exprima opţiunea în legătură cu demiterea preşedintelui Traian Băsescu, în acest sens fiind organizate 18.548 de secţii de votare, dintre care 18.242 în ţară şi 306 în străinătate.

În Bucureşti, cei 1.792.689 de cetăţeni cu drept de vot pot să îşi exprime opţiunea în 1.235 de secţii de votare, în sectorul 1 fiind organizate 161 de secţii, în sectorul 2 – 200, în sectorul 3 – 274, în sectorul 4 – 175, în sectorul 5 – 196, iar în sectorul 6 – 229 secţii de votare.

Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin ‘da’ sau ‘nu’ la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: ‘Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu?’.

Demiterea este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetăţenilor care s-au prezentat la urne, însă pentru a fi validat referendumul, la scrutinul din 29 iulie trebuie să se prezinte jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor.

  • Alegătorii pot vota la orice secţie

Alegătorii aflaţi în ziua referendumului în ţară, în localitatea unde îşi au domiciliul, votează la secţia unde au fost arondaţi, unde sunt înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, iar cei care sunt în altă localitate îşi exercită dreptul constituţional la orice secţie, fiind înscrişi în listele electorale suplimentare.

Potrivit Biroului Electoral Central, în străinătate, cetăţenii cu drept de vot pot să-şi exprime opţiunea la orice secţie de votare, fiind înscrişi pe listele electorale suplimentare.
BEC a stabilit că membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia unde îşi desfăşoară activitatea, fiind înscrişi în listele electorale suplimentare în cazul în care nu sunt înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente.

Alegătorii omişi din copiile de pe liste, care fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, sunt înscrişi în listele electorale suplimentare.

În ţară, alegătorii votează numai în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate. Cetăţenii români cu domiciliul în România nu pot vota la una din secţiile din ţară pe baza paşaportului, iar cei cu domiciliul în străinătate pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate.

În străinătate, alegătorii votează în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate. Elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar.

La referendumul naţional privind demiterea preşedintelui nu se va folosi cartea de alegător. Potrivit BEC, dreptul de vot la referendumul din 29 iulie nu se poate exercita pe baza certificatului de naştere şi nici prin reprezentant.

De asemenea, legea nu prevede modul de exercitare a votului prin corespondenţă la scrutinul privind demiterea preşedintelui.

Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

  • Urna specială folosită în cazul deţinuţilor şi al persoanelor netransportabile

Persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate care nu şi-au pierdut drepturile electorale, precum şi cele aflate în arest preventiv pot vota la referendumul din 29 iulie prin intermediul urnei speciale, fără a mai exista condiţia ca acestea să aibă domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare unde se află penitenciarul sau locul de detenţie.

Potrivit Biroului Electoral Central, directorii penitenciarelor şi ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa deţinuţilor, cu suficient timp înaintea zilei referendumului, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau de persoanele aflate în arest preventiv şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării.

Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.

O derogare de la aceste prevederi a fost acceptată de BEC în cazul Penitenciarului Rahova, astfel că directorul acestei instituţii poate depune cererile de votare prin intermediul urnei speciale la mai multe birouri electorale ale unor secţii de votare din imediata proximitate a locului de deţinere, secţii stabilite, prin hotărâre, de Oficiul electoral al sectorului 5.

Potrivit BEC, în ziua votării, directorul Penitenciarului Rahova va permite accesul fiecăreia dintre echipele birourilor electorale ale secţiilor de votare stabilite, în spaţii distincte, anume amenajate pentru votarea prin intermediul urnei speciale, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

Deţinuţii pot vota numai în baza unui act de identitate. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul de identitate aflat în dosarul individual. Aceleaşi prevederi se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute.

  • Tot cu urna specială pot vota la referendum şi persoanele netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate aflate în ţară.

Persoanele netransportabile din cauză de boală, care nu se află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială, întocmesc o cerere, care va fi depusă la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare. Aceste cereri pot fi depuse de orice persoană, inclusiv în ziua votării.

În cazul persoanelor netransportabile din motive de boală sau invaliditate aflate în instituţii sanitare sau de ocrotire socială, care doresc să voteze prin intermediul urnei speciale, organele de conducere ale acestor instituţii întocmesc un tabel centralizator, cuprinzând numele şi prenumele, codurile numerice personale, seriile şi numerele actelor de identitate, precum şi domiciliile acestora, care va fi depus la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

Prin derogare, tabelele centralizatoare ale cererilor de votare prin intermediul urnei speciale întocmite de organele de conducere ale instituţiilor sanitare care cuprind mai mult de 300 de alegători pot fi defalcate şi depuse la mai multe birouri electorale ale unor secţii de votare din proximitatea instituţiilor sanitare.

BEC precizează că, în ziua votării, organele de conducere ale instituţiilor sanitare vor permite accesul fiecăreia dintre echipele birourilor electorale ale secţiilor pentru votare cu urna specială, cu asigurarea secretului votului.

Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţită de pază, se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna.

La acest referendum nu se organizează secţii de votare speciale în gări sau aeroporturi.

  • Alegătorii aşteptaţi la urne între orele 7,00 – 23,00

În ziua referendumului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri vor fi prezenţi la sediul secţiei de votare cu o oră înainte de începerea votării pentru a verifica urnele, cabinele, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele. Aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot se face pe tranşe de câte 100, pe parcursul întregii zile de votare, în funcţie de afluxul alegătorilor la secţia de votare.

Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară, va înmâna alegătorului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „Votat”.

Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ştampila „Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale. După ce a votat, alegătorul va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui. Certificarea prezenţei la vot se face prin aplicarea timbrului autocolant cu menţiunea ”Votat” pe cartea de identitate sau a ştampilei cu menţiunea ”Votat” pe cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul simplu, paşaportul de serviciu, paşaportul diplomatic sau carnetul de serviciu militar, după caz.

Totodată, participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabină un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Prin urmare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a aprecia, în funcţie de situaţia concretă, dacă se impune prezenţa unui însoţitor.

La ora 23,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea terminată şi dispune închiderea acesteia. Alegătorilor care la ora 23,00 se află în sala unde se votează li se va permite să îşi exercite dreptul de vot.

Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor asigura afişarea la loc vizibil, la intrarea în localul secţiei, la referendumul din 29 iulie, a textului care atenţionează alegătorii că accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Potrivit BEC, comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul sediului secţiei de votare sunt interzise.

  • Operaţiuni care urmează a fi efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare între 27 şi 30 iulie

Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor prelua vineri materialele necesare pentru referendumul de demitere a preşedintelui, şi anume buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT 2012 RDPR”, ştampila de control a secţiei de votare, două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă, formularele listelor electorale suplimentare, formularele proceselor-verbale privind rezultatele referendumului, timbrele autocolante, tuşiere şi papetărie.

La preluarea materialelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va verifica numărul buletinelor de vot prin desfacerea pachetelor şi numărarea buletinelor de vot.
După verificarea existenţei materialelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează sacii în care se află acestea, cu o bandă de hârtie pe care a aplicat în prealabil ştampila de control a secţiei de votare, şi asigură depozitarea acestora, sub pază, până sâmbătă, în spaţiul pus la dispoziţie de primar.

Conform BEC, sâmbătă, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare preiau materialele necesare votării din spaţiile puse la dispoziţie de primar şi se deplasează până la ora 18,00 la sediul secţiei de votare, însoţiţi de pază.

Preşedintele biroului electoral dispune aşezarea posturilor de pază în jurul localului de vot şi dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală din şi de pe sediul secţiei de votare.

Tot sâmbătă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu ceilalţi membri prezenţi în local, asigură desigilarea sacilor în care se află materialele necesare votării şi verificarea acestora, inclusiv a numărului de buletine de vot.

Între orele 18,00 şi 20,00, birourile electorale ale secţiilor de votare primesc cererile de votare prin intermediul urnei speciale şi tabelele centralizatoare întocmite de conducerile instituţiilor sanitare şi de ocrotire socială.

Înainte de plecare, preşedintele biroului electoral asigură sigilarea ferestrelor şi uşilor localului de vot cu benzi de hârtie pe care a aplicat în prealabil ştampila de control a secţiei de votare şi care au fost semnate de el şi de ceilalţi membri prezenţi.

BEC informează că părăsirea localului de vot cu ştampila de control a secţiei de votare, cu buletine de vot, ştampile cu menţiunea ”VOTAT 2012 RDPR” sau cu listele electorale este interzisă. În preziua votării nu se va aplica ştampila de control a secţiei de votare pe verso-ul buletinelor de vot.

La încheierea votării, după închiderea sălii unde se votează, preşedintele, împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral, efectuează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării.

Urnele se desigilează una câte una, iar membrii biroului electoral al secţiei de votare numără buletinele de vot unul câte unul. Preşedintele citeşte cu voce tare opţiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot se grupează pe opţiuni, se numără şi se leagă separat. Voturile nule şi voturile valabil exprimate pentru fiecare opţiune se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.

Rezultatele centralizate la nivel naţional de Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu pază militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării. CCR prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

  • 33.000 de lucrători MAI vor asigura paza şi protecţia celor 18.242 de secţii de votare din ţară

Conform Planului elaborat la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 33.000 de lucrători vor asigura paza şi protecţia celor 18.242 de secţii de votare din ţară.
Potrivit şefului Departamentului de Ordine şi Siguranţă Publică din MAI, Ioan Căbulea, în ziua de 29 iulie vor exista încă 16.000 de cadre care se vor afla în teren şi vor asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică.

  • Componenţa BEC

Din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 29 iulie fac parte şapte judecători şi câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

Membrii BEC sunt Cristiana Uzună din partea PSD, Alina Gorghiu reprezentând PNL, Cristian Ene – PDL, Zsuzsana Peter – UDMR, Traian Mustăciosu reprezentant al PC şi Aristide Roibu – UNPR.

Preşedintele BEC este judecătoarea Gabriela Elena Bogasiu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cei şapte judecători din BEC sunt: Dănuţ Cornoiu, Alina Sorinela Macavei, Elena Cârcei, Aurelia Motea, Tatiana Gabriela Năstase, Gabriela Elena Bogasiu şi Luiza Maria Păun.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata