NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 01 august (0537)

0

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 537 din 01.08.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
– Decizia nr. 505 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. c) liniuta a 3-a din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
– Decizia nr. 560 din 29 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului in sport
– Decizia nr. 638 din 14 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1? norice altă persoană juridică de drept public
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
– Decizia nr. 639 din 14 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
– Opinie separată

¤ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
751. – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
754. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
755. – Hotărăre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judetul Olt”
759. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 cu sumele necesare reprezentării României de către AVAS în faţa Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2012

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
763/307. – Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 1.389/2010

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.