EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,11 RON
(+0.12%)
GBP
5,36 RON
(+0.04%)
CHF
4,50 RON
(-0.09%)
BGN
2,47 RON
(+0.44%)
BYN
1,67 RON
(+0.12%)
CAD
3,07 RON
(+0.21%)
RSD
0,04 RON
(-0%)
AUD
2,94 RON
(+0.42%)
JPY
0,04 RON
(+0.22%)
CZK
0,18 RON
(-0.19%)
INR
0,05 RON
(0%)

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale

ANAF reaminteşte contribuabililor că pot depune on-line formularele:

 • 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
 • 710 Declaraţie rectificativă;
 • 101 Declaraţie privind impozitul pe profit;
 • 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată;
 • 301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată;
 • 120 Decont privind accizele;
 • 130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
 • 112 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • 390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare;
 • 394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările/achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional;
 • 200 Declaraţie privind veniturile realizate din România;
 • 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
 • 318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147 indice 2 alin. (2) din Codul fiscal;
 • 208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

De asemenea, tot on-line se depun Situaţiile financiare aferente anului 2011 şi Raportările contabile la 30 iunie 2012.

Atenţie! Contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator pot depune formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” numai on-line, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Persoanele fizice care sunt titulare ale unui certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare şi l-au înregistrat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pot depune on-line formularul D200 în nume propriu, fără alte demersuri. Pentru a putea depune formularul D200 şi pentru alte persoane fizice trebuie să se înregistreze ca împuternicit fiscal.

Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru completarea formularelor menţionate, contribuabilii vor accesa programele informatice existente pe websiteul ANAF, categoria Declaraţii electronice, subcategoria Descărcare declaraţii.

Pentru completarea formularului 318, se va accesa portalul ANAF, categoria Declaraţii electronice, subcategoria Rambursare TVA din UE.

Formularele 100, 112, 200, 230, 300, 318, 390, 394, 710, 208, Situaţiile financiare şi Raportările contabile la 30 iunie se depun on-line, pe portalul e-guvernare, la adresa www.e-guvernare.ro.

După depunere, contribuabilii au obligaţia să consulte recipisa privind starea declaraţiilor, recipisă care poate fi consultată de la adresa .

Formularele 101, 120, 130 şi 301 se depun on-line, pe portalul ANAF, categoria Declaraţii electronice/Transmitere declaraţii. Pentru a vizualiza starea declaraţiilor se va consulta categoria Declaraţii electronice/Vizualizare stare declaraţii.

Reamintim că termenul de valabilitate al certificatului digital pentru semnătură electronică este 1 an de zile. După expirarea acestuia, contribuabilii trebuie să-l reînnoiască pentru semnarea şi transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale.

*

Baza legală: Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata