Proiect normativ pentru modificarea structurii MFP şi ANAF

Pe websiteul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Transparenţă decizională, a fost publicat şi poate fi consultat Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare.Proiectul de act normativ propune:

1. Armonizarea atribuţiilor aparatului propriu al ministerului la modificările legislative operate prin actele normative mai sus menţionate.

2. Actualizarea numărului de posturi urmare modificărilor menţionate mai sus, astfel:

a. Aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice:

• reducerea a 101 posturi ca urmare a preluării Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat la Ministerul Afacerilor Europene, respectiv la Secretariatul General al Guvernului;

• preluarea a 46 posturi de la ANAF ca urmare a înfiinţării Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară;

• reorganizarea Direcţiei generale de metodologie contabilă instituţii publice ca direcţie în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică;

• actualizarea structurii organizatorice prin includerea Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi a Biroului vânzare certificate de gaze cu efect de seră valabile post-2012, respectiv eliminarea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.

b. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

• reducerea cu 46 posturi urmare a preluării numărului de posturi al Direcţiei generale de control financiar din aparatul propriu al ANAF la aparatul propriu al MFP;

• includerea Direcţiei Corpul de control ca direcţie subordonată Direcţiei generale de integritate, având în vedere următoarele:

– activitatea acestei direcţii este complementară sferei de atribuţii care vor  reveni Direcţiei generale de integritate, respectiv de control intern şi anticorupţie în organele fiscale, cât şi pentru constituirea unei structuri organizatorice unitare care să desfăşoare o activitate eficientă şi eficace;

– se plasează nivelul de coordonare a problemelor de integritate şi control intern la nivelul Direcţiei generale de integritate şi se reduce în acest fel numărul de raportări directe către preşedinte;

– se creează premisele pentru coordonarea unitară, pe verticală, a serviciilor similare (cu atribuţii de control intern şi anticorupţie) de la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare;

• înfiinţarea Direcţiei generale de strategie, reformă şi cooperare internaţională care va asigura suportul necesar implementării si monitorizării centralizate a măsurilor strategice de reformă care au loc la nivelul ANAF şi va constitui motorul principal al schimbărilor multiple şi de amploare care vor avea loc în perioada următoare la nivelul instituţiei, ţinând cont de Memorandumul cu tema „Programul multianual de modernizare a administraţiei fiscale” (semnat la 18 aprilie 2012), precum şi de proiectul de modernizare a administraţiei fiscale aflat în curs de negociere cu Banca Mondială. Noua direcţie generală va prelua activitatea Direcţiei de cooperare internaţională care se desfiinţează, precum şi activitatea de planificare strategică de la actuala Direcţie generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare care se va reorganiza în Direcţia generală de planificare şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare. De asemenea, noua direcţie generală va sprijini dezvoltarea funcţiei de control intern/managerial la nivelul agenţiei, precum şi funcţia de analiză a proceselor de activitate;

• organizarea cabinetului vicepreşedintelui ANAF care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, înfiinţat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea asigurării consilierii şi a coordonării la nivel managerial a activităţii complexe din cadrul sistemului vamal;

• redistribuirea a 55 de posturi de la aparatul propriu al ANAF şi direcţiile generale ale finanţelor publice subordonate acesteia, la Garda Financiară, în vederea punerii în aplicare a sentinţelor judecătoreşti definitive sau irevocabile, cu soluţie de anulare a actelor administrative de eliberare din funcţie şi de reîncadrare a salariaţilor pe posturile deţinute anterior, care au caracter executoriu, dat fiind numărul insuficient de posturi vacante, necesare în acest scop.

De asemenea, au fost publicate şi Nota de fundamentare şi anexele proiectului de act legislativ.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.