NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 17 august (0590)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 590 din 17.08.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

– Decizia nr. 583 din 5 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin, (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
– Decizia nr. 653 din 19 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozittilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi color deportate in străinătate ori constituite in prizonieri

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

198. – Ordin al ministrului delegat pentru administratie pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominate a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalitătilor privind plata taxet de participare la program
1.092. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantetor publtce, pentru modificarea Ordinului mtntstrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şt functionare a acesteia
1.461. – Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
5.223. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010

¤ ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

466. – Decizie privind încetarea, la cerere, a activitătii de broker de asigurare a S.C. PALLADIUM INSURANCE BROKER SRL şi retragerea autorizatiei de functionare

¤  ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

2. – Situatia rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale întocmite de către competitorii electorali, pentru referendumul national de demitere a preşedintelui României din data de 29 iulie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 altn. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice şi a campaniilor electorate

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.