EUR
4,84 RON
(+0.41%)
USD
4,33 RON
(+0.98%)
GBP
5,44 RON
(-0.15%)
CHF
4,50 RON
(+0.91%)
BGN
2,47 RON
(+0.51%)
BYN
1,80 RON
(+0.64%)
CAD
3,20 RON
(-0.29%)
RSD
0,04 RON
(+0.41%)
AUD
2,97 RON
(-0.91%)
JPY
0,04 RON
(+1.61%)
CZK
0,18 RON
(-0.39%)
INR
0,06 RON
(+0.17%)

Procedura revocării accesului la serviciul de depunere on-line

ANAF reaminteşte contribuabililor deţinători de certificate digitale pentru semnătură electronică procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere on-line.

1. În cazul în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se solicită de titularul certificatului calificat, atunci acesta completează formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line”, care se descarcă de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf.

Cererea se listează, se semnează de titularul certificatului şi de către contribuabil, se scanează şi se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

2. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, formularul 151 se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabil, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

Cererea va fi însoţită de:

– actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;

– documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;

– împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line.

Atenţie! Prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaraţii fiscale on-line.

Persoanele interesate pot consulta websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Informaţii depunere declaraţii/ Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata