Facilităţi pentru plătitorii contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

0

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/24.08.2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor şi persoanele juridice care au realizat încasări din comercializarea, în România, a medicamentelor, ca urmare a obţinerii dreptului de comercializare direct de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terţi dreptul de comercializare a medicamentelor în România care datorau contribuţia trimestrială pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

– declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei (27.08.2012);

– achită în termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligaţiile principale stabilite prin decizii emise de organul fiscal.

De asemenea, prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale prevăzute mai sus.

Important! Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/26.09.2012, publicată în Monitorul Oficia, Partea I, nr. 674/26.09.2012, termenul de declarare şi achitare integrală a contribuţiei a fost decalat până la 29 octombrie 2012.

Contribuabilii menţionaţi vor depune formularul 171 „Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii”, prevăzut în Anexa nr. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.151/30.08.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 629/01.09.2012, pentru declararea şi plata contribuţiilor trimestriale datorate pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011.

Contribuţia se plăteşte în contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la organul fiscal competent.

Formularul 171 distribuie contribuabililor interesaţi, la cerere, la unităţile fiscale teritoriale se depune, până la 29 octombrie 2012, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011. Persoanele juridice prevăzute mai sus au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, până la 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia.

loading...

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.