Redistribuirea între judeţe a sumelor defalcate din TVA

0

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687/04.10.2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglemetarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care a fost aprobată  redistribuirea între judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase neutilizate pe anul 2012.

Redistribuirea sumelor

Sumele redistribuite se alocă pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate ale:

– unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului (OG) nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 88/2012;

– spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. Prin arierate înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se înţelege numai arieratele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

 

Utilizarea sumelor

Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile menţionate mai sus vor fi utilizate pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale:

– operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

– operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

 

Alte precizări

Prin ordinul menţionat mai sus au mai fost aprobate:

– Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4;

– Situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5;

– Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 6;

– Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 7.

De asemenea, prin acest ordin au fost adoptate:

– Normele metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din OUG nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – în Anexa 2 ;

– Normele metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din OUG nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – în Anexa 3.

 

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.