NOUTATI LEGISLATIVE – 23 octombrie (0718)

0 18

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 718 din 23.10.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 752 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
– Decizia nr. 753 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 11 aljn. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
– Decizia nr. 754 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
– Decizia nr. 761 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind Tnfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 988. — Hotarare privind modificarea sj completarea Hotararii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor institutii publice subordonate Ministerului Culturii si Patrimoniului National si pentru modificarea Hotararii Guvemului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministeruiui Culturii si Patrimoniului National
– 1.002. — Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii avand ca object acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
– 1.004. — Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 71/2009 privind plata unor sums prevazute in titluri executorii avand ca object acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– M.123.— Ordin al ministrului apararii nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea si folosirea Iocuintelor de serviciu si a Iocuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararîi Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.8412009
– 5.956. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Bacau
– 5.958. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Satu Mare.
– 6.018. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretuiui si sportului privjnd înfijntarea Centrului Judetean de Excelenta Olt

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata