NOUTATI LEGISLATIVE – 23 octombrie (0719)

0

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 719 din 23.10.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI
– 42.    — Hotarare privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu nominalizarea functiilor
– 43.    — Hotarare privind numirea unui membru cu functia de presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

¤ HOTARARI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI
– 3. — Hotarare privind mvdificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 762 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stet”, precum si pentru modificarea unor acte normative
Decizia nr. 764 din 20 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
Decizia nr. 803 din 27 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
– 1.007. — Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Prciectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mid si Mijlocii

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– M.121. — Ordin al ministrului apararii nationale pentru completarea si abrogarea unor ordine ale ministrului apararii nationale privind delegarea catre secretarii de stat a competentei îndeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale
– 420.— Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modeluiui si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice Si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale pretioase Si pietre pretioase

¤ Rectificari

loading...

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.