Recuperarea redevenţelor cuvenite Agenţiei Domeniilor Statului de către ANAF

În Monitorul Oficial Partea I, nr. 772/15.11.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 prin care au fost aduse modificări Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţia Domeniilor Statului de către partenerii contractuali.

 

În articolul de mai jos, prezentăm o sinteză a noilor reglementări.

Noul act normativ reglementează unele măsuri referitoare la recuperarea creanţelor datorate statului şi neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului (ADS) şi administrarea unitară prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a redevenţelor datorate.

ADS este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi are printre atribuţii şi concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea sa.

Citeste si:  Vameşii de la Siret au confiscat o autoutilitară încărcată cu ţigări de contrabandă

Potrivit acestor reglementări beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de ADS, au obligaţia de a declara şi plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din aceste contracte.

De asemenea, beneficiarii contractelor au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie care cuprinde toate sumele datorate reprezentând redevenţe rezultate din contractele încheiate, ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referinţă.

Sumele menţionate se declară şi se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, şi constituie venit la bugetul de stat.

Citeste si:  Aranjarea mesei festive de Crăciun

Atenţie! În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

Aceste sume se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenţiei Domeniilor Statului în cadrul contului sintetic 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor.

De la data intrării în vigoare a acestui act normativ, 15 noiembrie 2012, competenţa de administrare pentru redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de ADS revine ANAF.

Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de ADS, plătitori de redevenţă, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună la organul fiscal competent, o declaraţie-inventar privind redevenţele restante la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi neachitate până la data depunerii acesteia, avizată de ADS.

Citeste si:  Liderii UE se întâlnesc pentru ultimul summit al anului, care nu se anunţă a fi unul spectaculos

Modelul şi conţinutul formularului declaraţiei-inventar se aprobă prin Ordin al preşedintelui ANAF în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Conform Codului de Procedură Fiscală, declaraţia-invetar constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului de depunere.

Pentru creanţele ce fac obiectul declaraţiei-inventar se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului legal de depunere.

Important! Obligaţiile incluse în titlurile executorii emise de ADS şi neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nu sunt supuse declaraţiei-inventar.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata