EUR
4,85 RON
(-0.23%)
USD
4,34 RON
(+1.23%)
GBP
5,41 RON
(-0.1%)
CHF
4,56 RON
(+0.23%)
BGN
2,47 RON
(-0.03%)
BYN
1,68 RON
(+1.23%)
CAD
3,10 RON
(+0.67%)
RSD
0,04 RON
(+0.01%)
AUD
2,68 RON
(-0.38%)
JPY
0,04 RON
(+1.07%)
CZK
0,18 RON
(+0.29%)
INR
0,06 RON
(+1.08%)

 

Precizări privind numărul de evidenţă a plăţii

ANAF reaminteşte că, de la 1 noiembrie 2012, prin excepţie de la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală stabilită suplimentar sau amenda pe care o alege contribuabilul. Noua reglementare a fost instituită prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală prin care s-au adus completări art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 referitoare la ordinea stingerii datoriilor contribuabililor.

În acest context, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.485/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774/16.11.2012 au fost modificate şi completate Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.870/2004. Astfel, în cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă, selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul fiscal.

Programul de asistenţă şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată sunt puse la dispoziţia contribuabililor pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili.

Numărul de evidenţă a plăţii format prin utilizarea programului de asistenţă se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.

Contribuabilii, persoane fizice care efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la solicitarea instituţiilor de credit interesate să ofere clienţilor persoane fizice servicii privind plata fără comision a obligaţiilor bugetare conform Normelor metodologice adoptate în acest sens prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.801/2011 modificate şi completate prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.662/2012, pot utiliza sistemul de stingere menţionat mai sus.

Astfel, în cazul obligaţiilor de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel pentru care se stingerea se efectuează la alegerea contribuabilului, ordinele de plată pentru Trezoreria Statului – cont tranzitoriu (OPTT) vor conţine ca informaţie obligatorie pentru efectuarea plăţii: numărul de evidenţă a plăţii.

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata