NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0876)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 876 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 1.229. — Hotarâre privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei gi produse petroliere in anul 2012  – 1.230. — Hotarâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilar Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE’ale Consiliului
– 1.231. — Hotarare privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2012 si la Londra la 24 iulie 2012 între Guvemul Romaniei si Banco Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005
– 1.236. — Hotarâre privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
– 1.237. — Hotarâre privind înscrierea unui monument istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, In inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara
– 1.254. — Hotarare pentru modificarea si completarea Listei substantelor dopante cu grad de mare risc
– 1.255. — Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privet al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru modificarea anexei nr. 42 la Hatarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– 1.257. — Hotarare privind organizarea inspectiilor si stabi}irea atributiilar generale in efectuarea acestora m vederea aplicarii Ordonantei Guvemului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financier preventiv

Citeste si:  NOUTATI LEGISLATIVE - 7 mai (0302)

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 11.-  Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud
– 1.284. — Ordin al ministrului sanatatii privind reglementarea programului de vizite al apertinatorilor pacientilor internati In unitatile sanitare publice
– 6.501. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012
– 6.513. — Ordin al ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de învatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit „Aricel” din localitatea Voluntari de catre unitatea de învatamant preuniversitar particular Scoala Primara „Si`ânta Maria” din localitatea Voluntari

Citeste si:  Euroscepticii britanici nu au reuşit să modifice o lege privind Uniunea Europeană
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata