NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0878)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 878 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTÂRARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR
– 49.- Hotarare privind mod ificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
– 50.- Hotarare privind validarea unui mandat de deputat ales la data de 9 decembrie 2012
– 51.- Hotarare privind validarea unui mandat de deputat- ales is data 9 decembrie 2012

¤ DECRETE
– 902. — Decret pentru numirea Guvernului Romaniei

Citeste si:  NOUTATI LEGISLATIVE – 12 noiembrie (0760)

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 816 din 4 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutfionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2 teza Yntâi Si a doua si alin. 5 din Codul de procedura civila
– Decizia nr. 879 din 23 octombrie 2012 referitoare la exceplia de neconstituirionalitate a dispoziVilor art. 1 lit. c} si art. 2 din Legea nr. 119I2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si a celor ale Ordonanlrei de urgenta a Guvemului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
– Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finaniarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Citeste si:  Află ce firme îşi schimbă asociaţii sau administratorii - 1 iunie 2011

¤ ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 90. — Ordonanta de urgenta pentru mod ificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
– 94. — Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa” si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditfiilor de derulare a programului „Prima casa’

Citeste si:  Raportul CE ratează problemele reale ale sistemului judiciar

¤ DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
– 539, — Decizie privind eliberarea doamnei Natalia Elena Intotero din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
– 540. — Decizie pentru exercitarea atributiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close