NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0889)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 889 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 2.605/1.714/2.986. — Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanlelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ELECTRICA FURNIZARE — S.A. — filiala a Societatrii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA—S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerirului si Mediului de Afaceri
– 6.370. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaiiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitalile de învaiamânt, unitatile conexe, precum si a personalului de îndrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului gi sportului nr. 4.865/2011
– 6.540. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior

Citeste si:  NOUTĂŢI LEGISLATIVE - 28 februarie (0136)

¤ ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
– 35.-  Hotarare pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

¤ ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
– 51.-  Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie a energiei electrice
– 52.-  Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, predicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Citeste si:  Italia vrea să introducă un “Cod al zăpezii” după modelul Codului rutier
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close