NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0890)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 890 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
– 1.265. — Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale ,a4dministratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
– 1.267. — Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale nTransgaz” — S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
– 1.268. — Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM” —S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
– 1.269. — Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala a Sarii — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
– 1.282. — Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunaril de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Citeste si:  NOUTĂŢI LEGISLATIVE - 26 ianuarie (0065)

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 1.330/880. — Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare In anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.389/2010
– 6.560. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Citeste si:  Castelul Pelişor va fi închis timp de trei săptămâni

¤ ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
– 1.130. — Hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare în functia de judecator la Înalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close