NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0891)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 891 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 95. — Ordonanta de urgenta pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice ~Electrica Moldova’ — S.A. si gElectrica Oltenia” — S.A.
– 1.262. — Hotarâre privind desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
– 1.297. — Hotarare privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale
– 1.298. — Hotarare pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentara, al listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatura, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinând unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale
– 1.299. — Hotarâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale
– 1.300. — Hotarâre privind aprobarea modelelor stampilelor care se folosesc la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale
– 1.301. — Hotarare privind aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile partiale pentru autoritatile adrninistratiei publice locale

Citeste si:  NOUTATI LEGISLATIVE - 22 mai (0349)

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 1.334/878. — Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pâna la data de 28 februarie 2013

¤ ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
– 1.095. — Hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotarârea PlenuÎui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
– 1.171. — Hotarâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a pasturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe lânga acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

Citeste si:  NOUTĂŢI LEGISLATIVE - 23 ianuarie (0054)
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close