EUR
4,84 RON
(-0.04%)
USD
4,13 RON
(-0.52%)
GBP
5,37 RON
(+0.03%)
CHF
4,47 RON
(+0.44%)
BGN
2,47 RON
(+0.41%)
BYN
1,69 RON
(-0.85%)
CAD
3,07 RON
(-0.28%)
RSD
0,04 RON
(+0.02%)
AUD
2,92 RON
(+0.27%)
JPY
0,04 RON
(-0.02%)
CZK
0,18 RON
(+0.18%)
INR
0,05 RON
(-0.11%)

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0895)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 895 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTÂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
– 1.302. — Hotarare privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primari in unele circumscriptii electorale
– 1.303. — Hotarare pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea ac(iunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale pariiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primari din data de 3 februarie 2013
– 1.304. — Hotarâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Calma(uiu de Sus, judetul Teleorman
– 1.308. — Hotarâre pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor gi a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condi(iilor de introducers pe pia(a a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

¤ ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE
– 142. — Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. ay din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea gi alte aspecte ale licitarii certificatelar de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii
– Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din prdonanla de urgenta a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisil de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelull Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale Iicitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitayii

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata