EUR
4,83 RON
(-0.05%)
USD
4,47 RON
(-0.07%)
GBP
5,50 RON
(-0.28%)
CHF
4,58 RON
(-0.01%)
BGN
2,47 RON
(+0.21%)
BYN
1,74 RON
(-0.58%)
CAD
3,17 RON
(-0.65%)
RSD
0,04 RON
(-0%)
AUD
2,72 RON
(-1.52%)
JPY
0,04 RON
(+0.49%)
CZK
0,18 RON
(-0.99%)
INR
0,06 RON
(+1.12%)

 

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0897)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 897 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte:

¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
– 1.276. — Hotarâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat Tn domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Intemelor
– 1.291. — Hotarare pentru modificarea si completarea Norrnelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 38/2011, si a Norrnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaiia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 57712008

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PULICE CENTRALE
– 31.-  Ordin al ministrului transporturilor privind
introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti—Ploiesti— Brasov
– 268. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut
– 3.993. — Ordin al ministrului mediului si padurilor pentru incetarea regimului de arie naturala protejata a perimetrului in suprafata de 17,6 ha aferent Carierei Meri

¤ Rectificari

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata