EUR
4,84 RON
(+0.02%)
USD
4,39 RON
(+0.49%)
GBP
5,39 RON
(+0.26%)
CHF
4,53 RON
(+0.3%)
BGN
2,47 RON
(+0.38%)
BYN
1,82 RON
(+1.1%)
CAD
3,18 RON
(+0.25%)
RSD
0,04 RON
(+0.02%)
AUD
2,91 RON
(-0.43%)
JPY
0,04 RON
(+0.47%)
CZK
0,18 RON
(-0.75%)
INR
0,06 RON
(+0.42%)

Proba scrisă a examenului de definitivat se va susţine pe 18 iulie

Proba scrisă a examenului de definitivat se va susţine pe 18 iulie, iar rezultatele vor fi susţinute în data de 23 iulie, potrivit unei metodologii publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Conform sursei citate, înregistrarea contestaţiilor va avea loc în 23 şi 24 iulie, iar rezolvarea lor în zilele de 25 şi 26 iulie.

Rezultatele finale vor fi afişate în data de 27 iulie, prevede aceeaşi metodologie.

Efectuarea inspecţiilor speciale la clasă în vederea susţinerii definitivatului se vor face până în 20 iunie.

Organizarea şi desfăşurarea examenului este asigurată de către inspectoratele şcolare, prin comisia judeţeană de examen/comisia de examen a municipiului Bucureşti, numită prin decizia inspectorului şcolar general.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una din specializările înscrise pe diploma sau diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda.

Înscrierea la examen se face la unităţile de învăţământ, pe baza dosarului de înscriere care va cuprinde şi recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde acesta are norma de bază, adeverinţa privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs, adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-au efectuat inspecţiile.

Personalul didactic se poate prezenta la examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani de la finalizarea stagiului de un an.

Lucrarea scrisă se desfăşoară în centrele de examen, începând cu ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Metodologia mai prevede că pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor se vor constitui centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional.

Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de cele două comisii şi apreciată cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare şi notare, nota minimă de promovare a examenului fiind 8.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata