Modificări la Formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

0

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887/27.12.201, a fost aprobat un nou model al formularului 100 şi instrucţiunile de completare ale acestuia, pe care le prezentăm în sinteză în documentarul de mai jos.

Utilizarea formularului

Formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” va fi folosit pentru:

 • – declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013;
 • – definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012 de contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) Cod Fiscal, respectiv de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;
 • – declararea redevenţelor rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă datorate începând cu trimestrul IV 2012.

Termen de depunere

Formularul 100 se depune după cum urmează.

1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 • – impozit reţinut la sursă conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru veniturile din:arendă, dividende distribuite persoanelor fizice, dobânzi, câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, alte surse.
 • – accize;
 • – impozit la ţiţeiul din producţia internă;
 • – impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
 • – impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform Titlului V Cod Fiscal sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
 • – vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • – taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări:taxa de acces pentru jocurile de noroc;
 • – contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 • – plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine(trim.1-4);
 • – impozitul pe profit datorat de persoane juridice române precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene (trim. I – III);
 • – plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit, datorate conform Legii nr. 571/2003 efectuate de către persoanele juridice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene, care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trim. I – IV);
 • – impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice rezidente şi nerezidente;
 • – impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decît cele de mai sus astfel:
 • – persoane juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România, care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b) – d) Cod Fiscal – (trim. I – III) sau (trim. I – IV), după caz;
 • – plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România şi care au optat pentru declararea impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trim. I – IV);
 • – impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 • – redevenţe miniere şi petroliere;
 • – redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.
 • – facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) Cod Fiscal.

Alte termene

De asemenea, formularul 100, pentru anumite obligaţii bugetare, după caz, se depune astfel:

 • – până la 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru taxa privind activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;
 • – până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, pentru obligaţiile de plată reprezentând vărsămintele din profitul net al regiilor autonome şi dividendele de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat;
 • – până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată:impozit pe veniturile din dobânzi în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
 • – până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia reprezentând contribuţia trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate datorată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare;
 • – pînă la data de 25 martie inclusiv a anului următor, în cazul definitivării impozitului pe profit anual datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) Cod Fiscal din activităţile desfăşurate în asociere. Formularul 100 va fi însoţit şi de formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”.
 • – până la termenul de plată prevăzut la art. 206^52 alin. (4) şi (5) Cod Fiscal, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situaţiile prevăzute la art. 206^7 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (7), ( 8) şi (9).

Modalitatea de depunere

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Formularul 100 se depune la unitatea fiscală competentă pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hîrtie, semnat şi ştampilat conform legii sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Alte precizări

Pentru declararea obligaţiilor de plată pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale, iar în cazul în care s-au folosit mai multe metode pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă se va înregistra prima declaraţie depusă.

În cazul în care în formularul 100 depus pentru o perioadă de raportare nu au fost cuprinse toate impozitele şi taxele pentru care exista obligaţia declarării acestora, contribuabilul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare pentru impozitele sau taxele nedeclarate iniţial.

loading...

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.