Regimul pierderilor fiscale în anul 2013

0

ANAF informează contribuabilii, plătitori de impozit pe profit că, începând cu 1 octombrie 2012, pierderile fiscale înregistrate de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca urmare a unei operaţiuni de fuziune, divizare sau desprindere a unei părţi din patrimoniu se pot recuperade către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate.

Recuperarea pierderilor se face proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, aşa cum este stipulat în proiectul de fuziune/divizare.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferat ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.

Pierderile fiscale anuale din anii precedenţi anului în care au loc operaţiunile de fuziune, divizare sau desprindere a unei părţi din patrimoniu, nerecuperate de contribuabilul cedent şi transmise contribuabilului beneficiar se recuperează la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează datei la care aceste operaţiuni produc efecte. Aceste pierderi se pot recupera numai pe perioada de recuperare rămasă din perioada iniţială de 5 respectiv 7 ani, în ordinea în care au fost înregistrate de către contribuabilul cedent.

Pierederea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte, transmise contribuabilului beneficiar se recuperează la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează datei la care operaţiunea de fuziune, divizare sau desprindere a unei părţi din patrimoniu produce efecte Această pierdere este luată în calcul de contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din anul respectiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi.

Pentru recuperarea pierderii fiscale transferate sau menţinute se efectuează următoarele operaţiuni:

a) Contribuabilul cedent:

  • – calculează pierderea fiscală pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea de desprindere a unei părţi din patrimoniu produce efecte, pentru stabilirea părţii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar;
  • – evidenţiază separat partea de pierdere fiscală din anul curent şi partea de pierdere din anii precedenţi transferată/menţiuntă, în registrul de evidenţă fiscală;
  • – transmite contribuabilului beneficiar un înscris care să cuprindă informaţii referitoare la pierderile fiscale anuale transferate contribuabilului beneficiar, înregistrate în declaraţiile de impozit pe profit, inclusiv cea din anul în care are loc operaţiunea de reorganizare, detaliate pe fiecare an fiscal în parte;

b) Contribuabilul beneficiar înregistrează în registrul de evidenţă fiscală, pierderile fiscale preluate pe baza înscrisului transmis de contribuabilul cedent, în care este evidenţiată distinct şi perioada de recuperare pentru fiecare pierdere fiscală transferată.

În cazul operaţiunilor de fuziune, divizare, divizare parţială, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din două sau mai multe state membre, iar societatea beneficiară are un sediu permanent situat în România, în situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală, aceasta se poate recupera de către sediul permanent al societăţii beneficiare situat în România.

În cazul transferului sediului social al unei societăţi europene din România în alt stat membru, dacă societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală, pierderea înregistrată se va recupera de către sediul permanent al societăţii europene ori al societăţii cooperative europene situat în România.

*

Baza legală: Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 621/29.08.2012; Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 753/8.11.2012.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.