Ce proiecte se pot depune pe POSDRU in 2013?

Ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate in urma misiunii de audit a Comisiei Europeane organizata in perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2013, reprezentantii UE au decis miercuri, 6 februarie, deblocarea Progamului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) si reluarea platilor catre Romania.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstice preconizeaza pentru anul 2013 lansarea a 8 linii de finantare.

In cadrul POS DRU se pot depune doua tipuri de proiecte: STRATEGICE sau GRANTURI.

 •     Proiectele GRANT sunt proiectele implementate la nivel regional, multi-regional sau local, cu bugete intre 50.000 -500.000 EUR.
 •     Proiectele STRATEGICE sunt implementate la nivel national, multi-regional sau sectorial, cu bugete intre 500.000 – 4.000.000 EUR.

! Valoarea totala eligibila a proiectului difera pe fiecare linie de finatare. Ghidurile Solicitantului (varianta finala) vor preciza cu exactitate limitele minime si maxime ale bugetelor proiectelor.

Atat proiectele GRANT cat si cele STRATEGICE pun accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv prin cooperare transnationala.

In cele ce urmeaza sunt prezentate tipurile de proiecte si beneficiarii eligibili pentru fiecare lansare preconizata.

 • Axa prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa

Vor putea fi depuse proiecte care urmaresc dezvoltarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare a tinerilor absolventi pe piata muncii. Printre beneficiarii eligibili amintim unitatile de invatamant, furnizorii acreditati de formare profesionala, ONG-urile, institutele de cercetare cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale. Operatiunea preconizata spre lansare este Invata pentru cariera ta! (granturi).

2.2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

Proiectele depuse vor trebui sa fie orientate spre sprijinirea si dezvoltarea elevilor in educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii, prin programe integrate. Printre beneficiarii eligibili amintim Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare, institutiile de invatamant, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Nu abandona scoala! (granturi).

2.3. Acces si participare la FPC

Vor fi sprijinite proiectele care furnizeaza cursuri de calificare si recalificare a angajatilor pentru dobandirea de noi competente. Vor putea depune proiecte furnizorii acreditati de formare profesionala, angajatorii, centrele autorizate de certificare a compententelor, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Continua sa te califici! (granturi).

 • Axa prioritara 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

4.1.Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare (SPO) pentru furnizarea serviciilor de ocupare\

Se urmareste dezvoltarea si implementarea de actiuni inovative pentru modernizarea SPO prin analize, studii, cercetari privind piata muncii. Aceasta operatiune are ca beneficiari Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si unitatile din subordinea ANOFM. Operatiunea preconizata spre lansare este Calitate in serviciile de ocupare (strategice).

 • Axa prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare

5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

Proiectele depuse vor trebui sa vizeze planuri de actiune, asistenta pentru cautarea unui loc de munca, servicii de orientare si formare pentru someri. Vor putea obtine finantare furnizorii acreditati de formare profesionala, ANOFM, agentiile guvernamentale, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Integrare pe piata muncii (strategice).

5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

Vor fi eligibile proiectele care ofera programe integrate pentru formare, ocupare si sprijin pentru populatia din zona rurala. Vor putea depune proiecte autoritatile publice locale, agentiile guvernamentale, furnizorii acreditati de formare profesionala, asociatiile profesionale. Operatiunea preconizata spre lansare este Mediul rural – oportunitati de ocupare (strategice).

 • Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Proiectele eligibile pentru finantare sunt cele care vor propune programe de calificare si recalificare pentru femei, campanii de sensibilizare pentru eliminarea stereotipurilor si sprijinirea femeilor in dezvoltarea carierei. Printre beneficiarii eligibili vor fi ONG-urile, furnizorii acreditati formare profesionala, organizatiile mass-media, intreprinderile, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane. Operatiunea preconizata spre lansare este Sanse egale si respect (strategice).

6.4. Initiative trans-nationale pentru o piata incluziva a muncii

In cadrul acestei linii sunt sprijinite initiativele transnationale, parteneriatele europene privind schimburile de experienta si de bune practici in vederea dezvoltarii resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive. Beneficiarii eligibili sunt ONG-urile, AMPOSDRU si organismele intermediare, furnizorii acreditati de servicii de ocupare, furnizorii de servicii sociale. Operatiunea preconizata spre lansare este Parteneriat transnational (strategice).

Listele completa ale beneficiarilor eligibili pot fi consultate aici.

ATENTIE!

 •     Toate cererile de finantare nerambursabila prin POSDRU se completeaza si se transmit on-line in limba romana prin intermediul aplicatiei ACTIONWEB. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

  Fiecare cerere de finantare pe care o completati este salvata de sistemul informatic ca o versiune provizorie (schita) in cadrul sectiunii „Dosarul meu”. In aceasta etapa puteti edita continutul. Cererea de finantare nu mai poate fi modificata dupa transmiterea acesteia on-line, respectiv dupa actionarea butonului „Trimite proiect”.

  Selectia cererilor de finantare se face in conformitate cu criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU. Punctajul maxim care poate fi obtinut de o cerere de finantare este de 100 de puncte, iar punctajul minim acceptat este de 70 de puncte.

Loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata