EUR
4,84 RON
(-0.04%)
USD
4,44 RON
(0%)
GBP
5,40 RON
(0%)
CHF
4,57 RON
(+0.02%)
BGN
2,47 RON
(-0%)
BYN
1,85 RON
(0%)
CAD
3,17 RON
(0%)
RSD
0,04 RON
(0%)
AUD
2,90 RON
(-0%)
JPY
0,04 RON
(-0%)
CZK
0,18 RON
(-0%)
INR
0,06 RON
(-0%)

Cum vrea UE să elimine întârzierile la plata facturilor

I. Directiva 2011/7/UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale

Directiva 2011/7/UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale a fost adoptata la data de 16 februarie 2011 si cuprinde urmatoarele prevederi:

 •     Se aplica tuturor platilor efectuate ca remuneratii pentru tranzactii comerciale, stabilind termene specifice pentru plata facturilor si dreptul la despagubire in cazul intarzierii efectuarii platilor in toate tranzactiile comerciale, indiferent daca sunt realizate intre intreprinderi sau intre autoritati publice si intreprinderi.
 •     Statele membre garanteaza ca in tranzactiile comerciale in care debitorul este o autoritate publica termenul de plata de regula nu depaseste 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plata.
 •     Statele membre se asigura ca, in tranzactiile comerciale in care debitorul este o autoritate publica, creditorul este indreptatit, la expirarea termenului de 30 de zile sa perceapa dobanda legala pentru efectuarea cu intarziere a platilor, fara a fi necesara o notificare;
 •     Ca o regula generala, in cazul intreprinderilor, termenul de plata stabilit in contract nu ar trebui sa depaseasca 60 de zile calendaristice, in afara cazului in care contractul prevede in mod expres dispozitii contrare si cu conditia ca acest lucru sa nu fie vadit inechitabil pentru creditor;
 •     In cazul in care scadenta sau termenul de plata nu sunt stabilite in contract, creditorul este indreptatit sa perceapa dobanda pentru platile intarziate dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plata;
 •     In cazul in care si-a indeplinit obligatiile contractuale si nu a primit suma datorata la scadenta, creditorul este indreptatit sa perceapa dobanda pentru efectuarea cu intarziere a platilor, fara a fi necesara o notificare;
 •     Se prevad compensatii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o suma fixa de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul sa o obtina de la debitor ca despagubire minima, fara a fi necesara o notificare;
 •     Creditorul este indreptatit sa solicite o despagubire rezonabila de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depasesc suma fixa respectiva, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creantelor;
 •     Clauzele contractuale sau practicile care exclud achitarea unor dobanzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu intarziere a platilor sunt considerate ca fiind vadit inechitabile;
 •     Directiva prevede ca se poate obtine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedura de urgenta si indiferent de suma datorata, in mod normal in termen de 90 de zile calendaristice de la inaintarea actiunii creditorilor sau de la solicitarea adresata instantei sau altei autoritati competente, cu conditia ca suma datorata sau aspecte ale procedurii sa nu fie contestate.
 •     Organizatiile recunoscute oficial ca reprezentante ale intreprinderilor sau ca organizatii avand interese legitime in reprezentarea acestora pot sa se adreseze, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, instantelor de judecata sau organelor administrative competente, in cazul in care clauzele contractuale sau practicile sunt vadit inechitabile si, in consecinta, pot aplica mijloacele potrivite si eficiente pentru a impiedica aplicarea acestora.
 •     Transpunerea Directivei trebuie asigurata pana cel tarziu la data de 16 martie 2013.

II. Proiectul de lege pentru transpunerea Directivei 2011/7/UE

La Senat a fost inregistrat cu nr. L11/2013, „Proiectul de lege privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati publice”.

Proiectul este trimis pentru raport la Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, cu termen 26.02.2013 si la Comisia Juridica, cu termen 19.02.2013.

III. Propunerile CNIPMMR privind transpunerea in Romania in regim de urgenta a Directivei 2011/7/UE

CNIPMMR solicita transpunerea in regim de urgenta in Romania a Directivei 2011/7/UE, atragand atentia ca mai sunt doar 30 de zile pana la expirarea termenului de transpunere (pana la data de 16 martie 2013) prin adoptarea urmatorelor masuri:

1. Masuri legislative: Se impune adoptarea unui act normativ, pana la data de 16 martie 2013, care sa asigure transpurea urmatoarelor prevederi ale Directivei 2011/7/UE:

 •     In tranzactiile comerciale in care debitorul este o autoritate publica termenul de plata de regula nu depaseste 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plata;
 •     In tranzactiile comerciale in care debitorul este o autoritate publica, creditorul este indreptatit, la expirarea termenului de 30 de zile sa perceapa dobanda legala pentru efectuarea cu intarziere a platilor, fara a fi necesara o notificare;
 •     Ca o regula generala, in cazul intreprinderilor, termenul de plata stabilit in contract nu ar trebui sa depaseasca 60 de zile calendaristice, in afara cazului in care contractul prevede in mod expres dispozitii contrare si cu conditia ca acest lucru sa nu fie vadit inechitabil pentru creditor;
 •     In cazul in care scadenta sau termenul de plata nu sunt stabilite in contract, creditorul este indreptatit sa perceapa dobanda pentru platile intarziate dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plata;
 •     In cazul in care si-a indeplinit obligatiile contractuale si nu a primit suma datorata la scadenta, creditorul este indreptatit sa perceapa dobanda pentru efectuarea cu intarziere a platilor, fara a fi necesara o notificare;
 •     Se prevad compensatii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o suma fixa de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul sa o obtina de la debitor ca despagubire minima, fara a fi necesara o notificare;
 •     Creditorul este indreptatit sa solicite o despagubire rezonabila de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depasesc suma fixa respectiva, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creantelor;
 •     Clauzele contractuale sau practicile care exclud achitarea unor dobanzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu intarziere a platilor sunt considerate ca fiind vadit inechitabile;
 •     Se poate obtine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedura de urgenta si indiferent de suma datorata, in mod normal in termen de 90 de zile calendaristice de la inaintarea actiunii creditorilor sau de la solicitarea adresata instantei sau altei autoritati competente, cu conditia ca suma datorata sau aspecte ale procedurii sa nu fie contestate.
 •     Organizatiile recunoscute oficial ca reprezentante ale intreprinderilor sau ca organizatii avand interese legitime in reprezentarea acestora pot sa se adreseze, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, instantelor de judecata sau organelor administrative competente, in cazul in care clauzele contractuale sau practicile sunt vadit inechitabile si, in consecinta, pot aplica mijloacele potrivite si eficiente pentru a impiedica aplicarea acestora.

2. Masuri bugetare:

 •     Prevederea in bugetul de stat a sumelor necesare pentru implementarea prevederilor care vor transpune Directiva 2011/7/UE (pentru asigurarea platii facturilor din contractele de achizitie publica in termen de 30 de zile);
 •     Prevederea in bugetul de stat a sumelor necesare rezolvarii problemei arieratelor inregistrate pana in prezent (pentru asigurarea platii facturilor restante din contractele de achizitie publica);
 •     Crearea unui „credit-pod” special, la nivel national, pentru a finanta temporar, cheltuielile din contractele publice ale autoritatilor si institutiilor publice, inclusiv a autoritatilor locale, in cazul problemelor de cash flow, cu incadrarea in bugetul aprobat.

3. Alte masuri care sa asigure transpunerea Directivei 2011/7/UE:

 •     organizarea unei dezbateri cu confederatiile patronale reprezentative la nivel national, pentru consultarea acestora si implicarea lor in procesul decizional;
 •     colaborarea cu confederatiile patronale reprezentative la nivel national pentru definitivarea masurilor necesare implementarii dispozitiilor respective.

Referitor la „Proiectul de lege privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati publice”, CNIPMMR considera ca sunt necesare modificari si completari pentru asigurarea pe deplin a transpunerii Directivei 2011/7/UE, vizand:

 •     dobanda legala penalizatoare in cazul contractelor de achizitie publica, astfel incat acestea sa aiba acelasi nivel cu cel al penalitatilor si dobanzilor penalizatoare stabilite pentru creante bugetare;
 •     completarea prevederilor privind clauzele contractuale sau practicile sunt vadit inechitabile, vizand pozitia IMM-urilor in regocierile cu marile intreprinderi, inclusiv lanturile de magazine si cu autoritatile contractante;
 •     reglementarii unor dispozitii in baza carora organizatiile recunoscute oficial ca reprezentante ale intreprinderilor (confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform art. 72-74 din Legea nr. 62/2011) sa poata sa se adreseze instantelor de judecata sau organelor administrative competente, in cazul in care clauzele contractuale sau practicile sunt vadit inechitabile, inclusiv in contractele de achizitie publica si, in consecinta, sa poata actiona cu mijloace potrivite si eficiente pentru a impiedica aplicarea acestora. Capitolul al VII-lea – Cadrul organizatoric al organizatiilor neguvernamentale ale profesionistilor din proiectul de lege nu asigura transpunerea art. 7 alin. 5 din Directiva 2011/7/UE si nu asigura mijloace eficiente de actiune in cazul existentei clauzelor contractuale sau practicilor vadit inechitabile, actiuni deosebit de importante in special pentru apararea intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata