Obligaţii fiscale ale persoanelor juridice care au cel puţin 50 de angajaţi

ANAF reaminteşte contribuabililor care au cel puţin 50 de angajaţi că, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap în proporţie de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Această sumă se va declara lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, la poziţia 23 „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;
2. să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

În cazul în care autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au optat pentru achiziţionarea de produse ori de servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, vor completa formularul 100 astfel:

  • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în luna de raportare nu există obligaţia declarării poziţiei 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;
  • când valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în luna de raportare, la poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;
  • în cazul în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat , poziţia 23 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” nu se declară în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

Formularul 100 se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

De asemenea, formatul electronic al Declaraţiei 100 se poate obţine şi direct, gratuit, de la sediul unităţilor teritoriale aparţinătoare.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata