Ana Birchall (PSD) propune înfiinţarea unei autorităţi care promovează respectarea drepturilor femeilor

Deputatul PSD Ana Birchall a depus la Camera Deputaţilor un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi care prevede înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Femeilor şi Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANDFES), ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care promovează respectarea drepturilor femeilor, precum şi principiul egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei.

„Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe în vederea realizării şi garantării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminării tuturor formelor de discriminare bazate apartenenţa de gen”, se arată în proiect.

Iniţiativa legislativă defineşte discriminarea de gen directă prin „situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi tratată o persoană aparţinând celuilalt gen într-o situaţie comparabilă, iar discriminarea de gen indirectă se defineşte ca fiind „situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, dezavantajează în special persoanele aparţinând unui gen în raport cu persoanele de celălalt gen, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare şi necesare”.

Prin hărţuire de gen se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit legat de apartenenţa de gen a unei persoane care, prin gravitate sau prin caracterul repetitiv ori sistematic, are ca obiect sau efect lezarea demnităţii şi integrităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator; hărţuirea de gen poate fi sexuală sau/şi morală, iar prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care comportamentul nedorit, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, are conotaţie sexuală, se mai arată în proiectul de lege.

Proiectul de act normativ mai prevede că angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminării de gen în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor, precum şi prevederea unor măsuri speciale care sa accelereze egalitatea de facto.

„Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare de gen în domeniul muncii, atât în negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, de ramură cât şi la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte”, precizează proiectul.

Potrivit documentului ministerul Educaţiei Naţionale urmează să asigure, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice din toate formele de învăţământ, public şi privat, în privinţa egalităţii de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi.

Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta principiul egalităţii de şanse şi de tratament, precum şi de a nu utiliza stereotipurile de gen în producţiile publicitare.

Proiectul de lege prevede înfiinţarea ANDFES, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, aflată în coordonarea primului-ministru.

Autoritatea promovează respectarea drepturilor femeilor, principiul egalităţii de şanse şi de tratament şi asigură integrarea activă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale, coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniu, propune Executivului proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune, primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al discriminării de gen şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.