OUG: Banii din vânzarea imobilelor RA-APPS împărţiţi – 50% la bugetul de stat, 50% la Regie

Jumătate din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor proprietate privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) va ajunge la bugetul de stat, urmând ca aceşti bani să fie alocaţi pentru cheltuieli de investiţii, în timp ce un procent de 50% va rămâne la dispoziţia Regiei pentru lucrări de modernizări şi investiţii.

Prevederea este inclusă în ordonanţa de urgenţă privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei, adoptată miercuri de Guvern şi făcută publică vineri.

„Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor”, se arată în textul OUG.

Potrivit actului normativ, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea RA-APPS, după deducerea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, „un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia Regiei pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Citeste si:  Fotbal - Europa League: Ekranas Panevezys - Steaua Bucureşti 0-2

Persoanele care au datorii faţă de RA-APPS înregistrate în evidenţele contabile ale regiei nu pot participa la licitaţii, se arată în OUG.

Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi aferent construcţiilor retrocedate sau unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

Cota parte din imobilul – construcţie şi/sau teren – care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către co-proprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

În ceea ce priveşte licitaţia deschisă cu strigare, aceasta are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă la nivelul preţului de pornire al licitaţiei.

Citeste si:  Şeful Serviciului Corp Control de la primăria Eforie - prins în flagrant de luare de mită

Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitaţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz.

Plata preţului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate, se mai arată în actul normativ.

Imobilul – construcţie şi/sau teren – mai scump de 50.000 euro poate fi vândut de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, dacă se achită un avans de minimum 25% din preţul de vânzare; cu condiţia unor rate lunare, eşalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de graţie.

Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10 – 25% din preţul de vânzare.

Plata avansului prevăzut se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Dacă avansul nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

Citeste si:  Iaşi: Aproximativ 25.000 de pelerini şi-au petrecut noaptea aşteptând să se închine la moaştele Sfintei Parascheva

În contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută.

Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata