Modificare a Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 152/21.03.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.870/2004.

Prezentăm în articolul de mai jos, principalele modificări aduse prin actul normativ menţionat.

Subpunctul 1.1 „Cod document fiscal” din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.870/2004 se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:

 •     10 – declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului;
 •     11 – declaraţie privind impozitul pe profit, cod 101;
 •     20 – decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
 •     21 – decizie de plăţi anticipate;
 •     22 – proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii; 23 – decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;
 •     24 – decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
 •     25 – decizie de impunere din oficiu;
 •     26 – decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule; 30 – înştiinţare de plată;
 •     40 – titlu executoriu;
 •     50 – înlesnire la plată;
 •     60 – poprire;
 •     70 – valorificare.

În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.

Perioada de raportare şi scadenţa obligaţiei bugetare

Perioada de raportare se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia, în formatul llaaiarscadenţa obligaţiei bugetare se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. In cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie „0000” pentru perioada de raportare şi pentru scadenţa obligaţiei bugetare se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.

Obţinerea numărului de evidenţă a plăţii      

Numărul de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum şi în cazul sumelor înscrise în deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obţine de către contribuabil astfel:

– prin accesarea programului de asistenţă pentru formarea numărului de evidenţă a plăţii;

– prin înscrierea numărului de evidenţă a plăţii menţionat în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, precum şi în decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

– prin solicitarea numărului de evidenţă a plăţii la organul fiscal competent.

Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii

Completarea numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei cuprinse în Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se realizează prin accesarea programului de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili.

Numărul de evidenţă a plăţii format prin utilizarea programului de asistenţă, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica „Număr de evidenţă a plăţii” sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica „Număr de evidenţă a plăţii”, în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica „Explicaţii”.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.