EUR
USD
GBP
CHF
AUD
CAD
BGN
RUB
ZAR
BRL
CNY
INR

Obligaţiile contribuabililor care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

0

ANAF reaminteşte că, pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la 31 decembrie 2012, îndeplineau următoarele condiţii: au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

 

Obligaţii declarative

Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la 25 martie 2013 inclusiv prin depunerea formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”

Până la acest termen se vor depune şi:

– formularul 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obţinut în anul 2012

– formularul 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013.

Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele:

– persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societăţile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);

– persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de mărfuri, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de registru, societăţile de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare);

– persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

 

Alte precizări

Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.

Important! Persoanele juridice române nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au optat până la 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. 112^1 din Codul Fiscal, la 31 decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.

Persoanele juridice române care, la 31 decembrie 2012, au realizat venituri încadrate, prin echivalare în lei, între 65.000 euro şi 100.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate să aplice, începând cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. 112^1 din Codul Fiscal, la 31 decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita. În această situaţie contribuabilul va comunica, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă, organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni.

 

Obligaţii declarative şi de plată pentru microîntreprinderi

Microîntreprinderile au obligaţia de a depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectănd creanţa cu nr. 6 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Baza legală: Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/2013; Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/2013.

loading...

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.