EUR
4,84 RON
(+0.41%)
USD
4,33 RON
(+0.98%)
GBP
5,44 RON
(-0.15%)
CHF
4,50 RON
(+0.91%)
BGN
2,47 RON
(+0.51%)
BYN
1,80 RON
(+0.64%)
CAD
3,20 RON
(-0.29%)
RSD
0,04 RON
(+0.41%)
AUD
2,97 RON
(-0.91%)
JPY
0,04 RON
(+1.61%)
CZK
0,18 RON
(-0.39%)
INR
0,06 RON
(+0.17%)

Impunerea veniturilor din silvicultură şi piscicultură

ANAF informează că, începând cu 1.02.2013, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, veniturile din silvicultură şi piscicultură fac parte din categoria veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 71 din Codul Fiscal şi se supun impunerii potrivit reglementărilor impunerii veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii, au obligaţia depunerii  formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” în termen de 15 zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, respectiv la 29 februarie 2013.

Formularul 220 se completează în două exemplare şi se  depune la:

– unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– unitatea fiscală în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului de către unitatea fiscală sau poate fi descărcată de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii/Formulare fiscale ordonate după număr.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata