Raportul din 2010 al Corpului de control al premierului privind RADET: Gradul de recuperare a creanţelor a scăzut drastic

Gradul de recuperare a creanţelor prin executare silită, cu ajutorul executorilor judecătoreşti, a scăzut de la 34,56% în 2007 la 4,97% în 2009, rezultând astfel că RADET are fonduri financiare blocate, neutilizate, în condiţiile în care sumele aferente creanţelor nu sunt recuperate, relevă un raport al Corpului de control al primului-ministru, efectuat în anul 2010, şi prezentat miercuri de Guvern.

Potrivit documentului, la data efectuării controlului, Regia înregistra creanţe în valoare de 698,5 milioane lei, din care 185,2 milioane creanţe comerciale, 319,4 milioane subvenţie neîncasată pentru combustibil în perioada 2007 – 2009, 100,7 milioane lei – sumă neîncasată din protocolul încheiat cu Primăria Capitalei de preluare a datoriei istorice către ELCEN şi 93,2 milioane lei alte creanţe.

Conform raportului, în perioada supusă controlului, 2007 – 2010, au fost trecute pe costuri creanţe nerecuperate în valoare totală de 199.611,25 lei.

„Din datele analizate de echipa de control s-a constatat că datoriile RADET şi ale terţilor către RADET apar, în primul rând, din cauza perioadei de timp în care trebuie plătită/ încasată contravaloarea facturilor primite/ emise la nivelul RADET. Astfel, dintre furnizorii RADET remarcăm RENEL pentru energie electrică şi Elcen („SEB” – Sucursala Electrocentrale Bucureşti, „Elcen” – S.C. Electrocentrale S.A.) pentru energie termică. (…) Perioada de timp până la care RADET trebuie să achite RENEL şi, respectiv, Elcen contravaloarea facturilor emise de aceştia în calitate de furnizori ai RADET este mai mică în comparaţie cu perioada de timp până la care RADET trebuie să încaseze contravaloarea facturilor proprii emise către utilizatorii săi de agent termic.

Din acest motiv, în condiţiile în care, aparent, RADET nu a putut acoperi din fonduri financiare disponibile perioadele de timp dintre momentul achitării facturilor către furnizorii proprii şi momentul încasării facturilor emise către utilizatori s-a ajuns ca furnizorii RADET să nu poată fi plătiţi de Regie fiindcă aceasta nu a încasat de la utilizatori şi atunci au apărut datorii, acestor datorii li s-au aplicat penalităţi, s-au transformat în creanţe, care au devenit istorice şi au totalizat sume considerabile odată cu trecerea timpului, întrucât la vechile datorii s-au adăugat permanent datorii cauzate de acelaşi motiv”, se arată în anexa 7 a raportului Corpului de control.

În perioada 2007 – 2010, RADET a înregistrat un nivel în scădere al realizării programului de achiziţii comparativ cu nivelul propus. Procentul de realizare a achiziţiilor a fost de 67% în 2007, 48% în 2008, 15% în anul 2009.

Totodată, raportul constată neîndeplinirea unor prevederi din legislaţia aplicabilă achiziţiilor şi, respectiv, din procedurile operaţionale proprii ale Regiei. În raport sunt evocate încălcări ale unor prevederi legale, precum nepublicarea în termen a anunţului de atribuire, inexistenţa unor documente justificative din care să reiasă efectuarea unor achiziţii, depăşirea valorii estimate pentru realizarea unei achiziţii.

Raportul constată şi neîndeplinirea completă de către Compartimentul de audit a atribuţiilor menţionate în ROF, dar şi încălcări ale legii în ceea ce priveşte activitatea de înregistrare, soluţionare, transmitere a răspunsurilor şi arhivare a petiţiilor.

„S-a constatat că există strategii separate pe compartimente din regie (strategia de resurse umane şi strategia pentru investiţii de capital) fără a fi integrate într-o viziune unitară la nivelul RADET, care să facă parte la rândul ei dintr-o abordare generală, unitară şi structurată la nivelul PMB”, se mai arată în raport, care menţionează totodată existenţa unor tentative de eficientizare/ restructurare a Regiei, planuri care nu au fost însă implementate.

Raportul Corpului de control relevă şi că, potrivit datelor puse la dispoziţia acestuia, directorii generali ai RADET din perioada 2007 – 2010 şi-au îndeplinit indicatorii de performanţă, „cu toate acestea însă Regia a fost declarată falimentară” în Strategia energetică a municipiului Bucureşti din anul 2010.

Documentul pus la dispoziţie de Executiv constată, de asemenea, că „nu există nicio hotărâre a Guvernului prin care să fie clar definit patrimoniul RADET”, arătând că în acest sens „responsabilitatea nu aparţine integral RADET, întrucât inventarele aferente bunurilor din patrimoniul Regiei trebuiau însuşite de Municipalitatea Bucureşti prin hotărâre a CGMB şi inventarele însuşite trebuiau transmise împreună cu hotărârea respectivă Departamentului pentru Administraţie Publică Locală până la data de 30 august 1999 şi apoi inventarele trebuiau analizate de către Departamentul pentru Administraţia Publică Locală împreună cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi apoi supuse aprobării Guvernului până la data de 28 octombrie 1999.

Printre persoanele răspunzătoare pentru deficienţele punctuale constatate în raport se află directorii generali ai RADET din perioada 2007 – 2010 – Virgil Ramba şi Mihai Bogdan Becheanu – pentru modul în care au monitorizat activitatea de recuperare a creanţelor la nivelul RADET, precum şi trecerea pe costuri a creanţelor devenite nerecuperabile, precum şi alţi responsabili din cadrul Regiei de la Serviciul de achiziţii publice, Audit intern, Relaţii cu publicul, Comunicare şi relaţii cu mass-media.

În final, raportul menţionează o serie de măsuri şi recomandări pentru remedierea deficienţelor, constând în principal în constituirea unor comisii care să analizeze deficienţele semnalate şi să propună măsuri de remediere.

Potrivit unei informări a Biroului de presă al Guvernului, raportul întocmit de Corpul de control al primului-ministru Victor Ponta, în anul 2013, va fi dat publicităţii vineri, 29 martie.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.