EUR
4,76 RON
(+0.11%)
USD
4,18 RON
(+0.4%)
GBP
5,49 RON
(+0.53%)
CHF
4,21 RON
(-0.15%)
AUD
2,98 RON
(+0.02%)
CAD
3,13 RON
(+0.53%)
BGN
2,43 RON
(+0.11%)
RUB
0,07 RON
(-0.53%)
ZAR
0,29 RON
(-1.21%)
BRL
1,11 RON
(-0.1%)
CNY
0,62 RON
(+0.35%)
INR
0,06 RON
(+0.02%)

Raportul privind RADET: Depăşirea nivelului salariilor, neîndeplinirea criteriilor de performanţă şi abateri în atribuirea unor contracte

0

O sinteză a raportului realizat de Corpul de control al primului-ministru la RADET Bucureşti, în urma unei solicitări a primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, a reliefat o serie de nereguli, printre care: depăşirea nivelului salariilor în raport cu anul precedent, neîndeplinirea criteriilor de performanţă, abateri în atribuirea unor contracte de achiziţii publice, utilizarea unor contoare de energie termică expirate din punct de vedere metrologic, dar şi încheierea unui contract păgubos cu S.C. Ecogen Power S.R.L.

Una dintre primele nereguli sesizate a fost că în perioada 2010 – 2012, reprezentanţii legali ai Regiei au efectuat cheltuieli fără ca bugetele să fie aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, deşi acest lucru ar fi fost necesar.

De asemenea, în 2011, RADET a depăşit nivelul cheltuielilor salariale cu 5.498.434 lei faţă de anul anterior, încălcând astfel Legea nr. 286/2010, a bugetului de stat pe 2011, care
dispunea că operatorii economici care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent.

În 2011 şi semestrul I din anul 2012, directorul general al RADET Bucureşti nu a îndeplinit criteriile de performanţă prevăzute în contractul de mandat.

Pe 30 septembrie 2012, RADET Bucureşti a înregistrat creanţe de 889.806.964 lei, din care 777.234.205 de lei faţă de Primăria Municipiului Bucureşti (subvenţii şi ajutoare de încălzire).

Între 2010 – 2012, datorită încasării cu întârziere sau a neîncasării creanţelor, RADET Bucureşti a înregistrat cheltuieli suplimentare, reprezentând penalităţi calculate de furnizorii de energie termică (cel mai important furnizor fiind S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A.) în cuantum total de 695.595.883 lei.

Între 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2012, au fost încheiate angajamente de plată cu mai mulţi debitori (populaţie, agenţi economici şi instituţii publice) în vederea eşalonării datoriilor pe care aceştia le înregistrau. La încheierea angajamentelor de plată s-au comis mai multe abateri. Astfel, au fost încheiate angajamente de plată cu acelaşi debitor pentru noi debite înregistrate, chiar dacă acesta nu a onorat angajamentele anterioare. Totodată au fost încheiate angajamente de plată cu diverşi debitori care au fost semnate în numele directorului general al RADET de către persoane ce nu aveau delegată competenţa.

Datoriile înregistrate de RADET Bucureşti au fost constituite, în majoritate, din obligaţiile de plată către furnizorii de energie termică, energie electrică, apă şi gaze naturale. Principalul furnizor faţă de care Regia a înregistrat datorii în perioada 2010 – 2012 a fost S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A, ajungând la 2.257.142.767 lei (87% din totalul datoriilor înregistrate de RADET la această dată), din care 1.084.521.762 lei a reprezentat penalităţi.

În raport se mai constată că la nivelul RADET Bucureşti şi al S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., sumele plătite, respectiv încasate, sunt înregistrate în mod diferit în evidenţele contabile.

Această neconcordanţă a condus la naşterea unor litigii, ce au fost soluţionate în instanţă, furnizorul S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. obţinând decizii definitive şi executorii favorabile, în baza cărora, în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2012, au fost poprite conturile bancare ale Regiei pentru suma totală de 314.630.808 lei.

De asemenea, în perioada verificată, RADET a înregistrat pierderi tehnologice ce au depăşit procentele estimate şi aprobate, fapt ce a dus la cheltuieli suplimentare de 83.909.073,42 lei.

În raport se constată abateri şi în ce priveşte atribuirea contractelor de achiziţii publice. Astfel, contractul „Remediere avarie – înlocuire reţea termică”, încheiat în anul 2012, cu o valoare estimată de 5.647.950 lei, fără TVA, a fost atribuit prin aplicarea procedurii „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, din motive de extremă urgenţă. În concret, necesitatea înlocuirii reţelelor termice, pentru cele cinci tronsoane care au făcut obiectul contractului, era cunoscută de către conducerea RADET de mai mulţi ani (în unele cazuri chiar din 2007 – 2008). Lucrările ce au făcut obiectul contractului au fost divizate în mai multe loturi, fiind transmise invitaţii de participare către cinci operatori economici, care au depus, fiecare, ofertă doar pentru câte un singur lot. Este vorba despre: S.C. C.C.E.I. S.R.L, S.C. Sicor S.R.L, S.C. Romib S.A., S.C. Verta Tel S.R.L.şi S.C. Straco Grup S.R.L. Valoarea cumulată a lucrărilor facturate de S.C. Straco Grup S.R.L., achitată integral de către RADET, a fost cu 116.685,59 lei, fără TVA, mai mare decât valoarea prevăzută în acordul-cadru, fără să fi fost încheiate acte adiţionale.

În perioada 2010 – 2012, RADET avea 4.155 contoare de energie termică expirate din punct de vedere metrologic.

În perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2012, suma totală executată silit prin poprirea conturilor de disponibilităţi ale Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti a fost de 326.466.708 lei, dintre care 314.630.808 lei către S.C. Electrocentrale Bucureşti SA, 1.918.64 lei către direcţiile de taxe şi impozite ale sectoarelor 1, 2 şi 3, iar 9.917.256 lei către diverse persoane fizice şi/sau juridice.

Pe 22 decembrie 2011, reprezentanţii RADET au încheiat cu S.C. Ecogen Power S.R.L., reprezentată de către S.C.A. Stoica & Asociaţii, un „Memorandum de înţelegere” având ca obiect încheierea ulterioară a unui contract de vânzare-cumpărare a energiei termice. Memorandumul a fost încheiat la două zile după ce societatea comercială a fost înregistrată în evidenţele registrului comerţului. Din analiza prevederilor memorandumului menţionat rezultă că acestea au avut în vedere doar interesele juridice şi financiare ale S.C. Ecogen Power S.R.L. Practic, RADET avea obligaţia să efectueze plăţi către S.C. Ecogen Power S.R.L „indiferent dacă cantităţile de energie termică convenite au fost efectiv achiziţionate de către RADET” şi să achiziţioneze întreaga cantitate de energie termică pe care urma să o producă într-un an S.C. Ecogen Power S.R.L. „indiferent de fluctuaţiile cererii în funcţie de sezon”. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

loading...

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.