Restituirea taxelor plătite pentru înmatricularea autovehiculelor

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 175/29.03.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele prevederi privind procedura de restituire a taxei plătite pentru un autovehicul care, din diferite motive, nu s-a mai înmatriculat.

În cazul în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, se restituie la cererea contribuabilului.

Procedura se utilizează în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu, nu a fost înmatriculat din diferite motive.

În această situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante potrivit Legii nr. 9/2012 şi nu au efectuat înmatricularea autovehiculului până la 15.03.2013, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Restituirea taxei neutilizate se efectuează în baza unei cereri de restituire depusă la organul fiscal competent de către contribuabilul îndreptăţit să solicite această taxă. Cererea trebuie să fie însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei. Documentul trebuie să aibă înscrisă menţiunea „taxă neutilizată” şi să fie semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

După primirea cererii de restituire, organul fiscal verifică plata şi eventualele restituiri aprobate şi procedează la restituirea sumei conform art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, contribuabilul care solicită restituirea figurează cu obligaţii fiscale restante, din suma stabilită a fi restituită se compensează obligaţiile fiscale până la concurenţa celei mai mici sume. Dacă suma de restituit este mai mare decât obligaţiile fiscale restante diferenţa se restituie contribuabilului. In cazul contribuabililor persoane juridice restituirea se face numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar în cazul contribuabililor persoane fizice restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Restituirea în numerar se face pe baza unei programări comunicată contribuabilului prin înştiinţarea de restituire întocmită de unitatea Trezoreriei Statului şi comunicată de organul fiscal competent.

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.