CMDR protestează faţă de sistarea alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară

Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară adoptată unilateral de Ministerul Sănătăţii, fără informarea publică a beneficiarilor serviciilor de asistenţă stomatologică şi a corpului profesional, afectează în mod grav atât pacienţii, cât şi demnitatea profesiei de medic dentist, se arată într-un protest al Colegiului Medicilor Dentişti din România remis presei.

”Înlăturarea din sistemul public al asigurărilor sociale a serviciilor de asistenţă stomatologică este o măsură fără precedent în sistemul îngrijirilor de sănătate din Uniunea Europeană. Colegiul Medicilor Dentişti din România, corp profesional al medicilor dentişti, a luat act de situaţia creată la nivel naţional ca urmare a deciziei, protestează cu fermitate şi condamnă cu vehemenţă implementarea unei astfel de măsuri adoptată arbitrar de către autoritatea de stat fără a ţine cont de consecinţele extrem de grave ale acestui demers”, spune comunicatul CMDR.

În acest context, Colegiul Medicilor Dentişti din România atrage atenţia asupra unor aspecte extrem de importante: medicina dentară este înlăturată total din sistemul public al asigurărilor de sănătate, situaţie unică în istoria sistemului de asigurări de sănătate la nivelul Uniunii Europene, cu afectarea iremediabilă a politicilor publice de sănătate în domeniu.

”O astfel de atitudine promovată de Ministerul Sănătăţii aduce prejudicii grave persoanelor asigurate care au dreptul la furnizare de servicii de medicină dentară prin pachetul de bază, fiind încălcat unul dintre principalele drepturi garantate prin Constituţia României, dreptul la ocrotirea sănătăţii, printr-o astfel de abordare autoritatea de stat încalcă nu numai Constituţia României, prevederile Legii nr.95, ci şi propriile reglementări”, menţionează sursa citată.

CMDR susţine că măsura a fost adoptată ignorându-se total patologia stomatologică existentă şi realitatea acesteia, ce situează România pe unul dintre ultimele locuri în cadrul Uniunii Europene, în condiţiile în care corpul profesional a avertizat asupra plafonului necorespunzător alocat, cerând ridicare acestuia la 2% din fondul destinat serviciilor medicale.

Implementarea acestei măsuri determină imposibilitatea asigurării asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, limitând, chiar anulând adresabilitatea populaţiei la serviciile de medicină dentară, în special pentru copii şi categorii defavorizate.

Măsura afectează imaginea şi demnitatea profesiei de medic dentist, pe de o parte, prin alocarea unui buget necorespunzător faţă de nevoile populaţiei şi ulterior prin diminuarea constantă a acestuia până la sistarea totală la acest moment, iar pe de altă parte, prin subevaluarea drastică a serviciilor de medicină dentară şi prin promovarea unei politici autoritare şi lipsite de transparenţă, susţin reprezentanţii CMDR.

Colegiul Medicilor Dentişti din România consideră că este imperios necesară realizarea unor politici de sănătate publică în domeniul medicinei dentare în acord cu starea reală de sănătate a populaţiei incluzând, pe de o parte, acordarea asistenţei stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate, iar pe de altă parte, introducerea medicinei dentare în cadrul programelor naţionale de prevenţie.

Colegiul Medicilor Dentişti din România va întreprinde orice demersuri necesare pentru apărarea demnităţii profesiei, a medicilor dentişti şi a pacienţilor şi recomandă colegiilor teritoriale să adopte orice alte măsuri pe care le consideră necesare în acest sens.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata