EUR
4,76 RON
(+0.21%)
USD
4,19 RON
(+0.21%)
GBP
5,55 RON
(+0.8%)
CHF
4,19 RON
(+0.18%)
AUD
2,98 RON
(+0.06%)
CAD
3,14 RON
(+0.1%)
BGN
2,43 RON
(+0.13%)
RUB
0,07 RON
(-0.52%)
ZAR
0,29 RON
(+0.34%)
BRL
1,10 RON
(-0.05%)
CNY
0,62 RON
(+0.2%)
INR
0,06 RON
(-0.23%)