INS: Rata şomajului a scăzut la 7% în 2012

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,5% în 2012, iar rata şomajului de 7,0%, în scădere faţă de anul precedent când a fost de 7,4%, a anunţat, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,2 puncte procentuale (7,6% pentru bărbaţi faţă de 6,4% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 3,5 puncte procentuale (8,6% pentru urban faţă de 5,1% pentru rural). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (22,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Potrivit INS, şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 7,5%, respectiv 6,9%, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (5,6%).

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 3,2%. Incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 45,3%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul femeilor (45,7% faţă de 45,1% în cazul bărbaţilor) şi în mediul urban (48,2% faţă de 39,2% în mediul rural). Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 13,9%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 61,1%.

Citeste si:  Zecii de mii de studenţi britanici caută de muncă în străinătate

Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 63,8%, la o distanţă de 6,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. În anul 2012 populaţia activă a României era de 9.964.000 persoane, din care 9.263.000 persoane ocupate şi 701.000 şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1303‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1647‰, faţă de 1026‰ în cazul bărbaţilor) şi pentru mediul rural (1307‰, comparativ cu 1300‰ în mediul urban). Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64,2%.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 59,5% a crescut faţă de anul anterior cu 1,0 punct procentual. Acest indicator avea, ca şi în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbaţi (66,5%, faţă de 52,6% pentru femei) şi pentru persoanele din mediul rural (60,7%, faţă de 58,7% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 23,9%. Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 41,4%.

Citeste si:  Ursul lovit de o mașină în Mureș este viu, anunță Prefectura

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (81,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 63,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 41,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+76.000 persoane), deţin în continuare cea mai mare pondere (67,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2012 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 31,5% din populaţia ocupată.

Distribuţia pe grupe de ocupaţii relevă faptul că lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,4% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau muncitorii calificaţi (15,6%), specialiştii în diverse domenii de activitate (13,5%) precum şi lucrătorii în domeniul serviciilor (13,1%).

Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 29,0% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,6% în industrie şi construcţii, iar 42,4% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6580 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,6%), comerţ (18,3%) şi construcţii (10,6%).

Comparativ cu anul 2011, a crescut semnificativ numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (+70.000 persoane), dar şi al celor care au lucrat în comerţ (+40.000 persoane), în informaţii şi comunicaţii (+26.000 persoane) şi în construcţii (+15.000 persoane). A scăzut însă numărul populaţiei ocupate în învăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială (-16.000 persoane în fiecare dintre cele două activităţi).

Citeste si:  "Devin şomer pentru că banii au altă destinaţie: Mihaela Rădulescu!"

În anul 2012, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,1 ore pe săptămână; 220.000 persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 14,6 ore pe săptămână.

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2012 au lucrat cu program parţial 945.000 persoane (10,2%).

Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) care se realizează trimestrial, în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selective asupra forţei de muncă în Comunitatea Europeană.

Şomerii – conform definiţiei internaţionale (BIM) – sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele 3 condiţii: nu au un loc de muncă; sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni; s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close