EUR
4,76 RON
(+0.11%)
USD
4,18 RON
(+0.4%)
GBP
5,49 RON
(+0.53%)
CHF
4,21 RON
(-0.15%)
AUD
2,98 RON
(+0.02%)
CAD
3,13 RON
(+0.53%)
BGN
2,43 RON
(+0.11%)
RUB
0,07 RON
(-0.53%)
ZAR
0,29 RON
(-1.21%)
BRL
1,11 RON
(-0.1%)
CNY
0,62 RON
(+0.35%)
INR
0,06 RON
(+0.02%)

LISTĂ de întrebări şi răspunsuri privind proiectele europene

0

OIR POSDRU Nord Est a publicat o listă cu câteva din întrebarile frecvente şi răspunsurile corespondente privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

 

1. Î: Vă rugăm să ne clarificaţi asupra declarării neeligibile a unor cheltuieli de deplasare ale unui expert pe termen scurt, externalizat în baza unui contract de prestări servicii.

R: Unui expert pe termen scurt, externalizat în baza unui contract de prestări servicii, i se pot deconta doar cheltuielile specificate în contractul încheiat. Analizându-se documentele justificative ataşate cererii de rambursare, s-a constatat ca beneficiarul a întocmit ordine de deplasare pentru expertul pe termen scurt, dar conform prevederilor legale, o instituţie nu poate întocmi ordine de deplasare decât pentru personalul propriu.

 

2.  Î: Dacă unul dintre membrii grupului ţintă al proiectului, care a beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională şi mediere, s-a angajat (este încadrat cu jumătate de normă), poate să participe ulterior la un curs de formare?

 R: Dacă o persoană din grupul ţintă se angajează înainte de începerea cursului de formare, atunci aceasta va fi înlocuită cu o altă persoană din grupul ţintă. Dacă angajarea are loc pe perioada derulării formării profesionale atunci persoana din grupul ţintă va finaliza cursul de formare.

 

3. Î: Pentru o achiziţie care se va desfăşura în această perioadă, a cărei valoare este de 15.000 RON, este necesară (pe lângă cele minim trei invitaţii-oferte) publicarea anunţului într-un cotidian naţional (cum ne trimite o interpretare restrictivă a ordinului nr.1050 din 29 octombrie 2012 – punctul 6 – Descrierea procedurii, etapa 3-a- iniţierea procedurii ) sau este suficientă publicarea acestuia pe site-ul firmei ? Achiziţia este efectuată de către beneficiar care este firmă privată nu instituţie publică.

R: Ordinul MAEUR 1050/2012 se aplică de toţi beneficiarii privaţi care au proiecte finanţate din instrumente structurale. Pentru o achiziţie de 15000 RON (sub limita de 15000 euro) beneficiarul achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ (ex. factură, contrac, comandă). Pentru o achiziţie a cărei valoare estimată depăşeşte echivalentul în lei a 15000 euro trebuie publicat un anunţ într-un cotidian naţional. Vă recomandăm să studiaţi şi instrucţiunea AMPOSDRU nr.44 privind clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

 

4.  Î: Având în vedere modificările aduse codului fiscal începând cu data de 23.01.2013 prin Ordonanţa de guvern nr.8/2013 publicată în Monitorul Oficial în data de 23.01.2013 privind diurnele acordate angajaţilor/experţilor în proiect, unde se menţionează că:

*Indemnizaţiile acordate salariaţilor în vederea deplasării (diurna), dacă depăşesc limita stabilită de lege vor fi tratate ca venituri slariale şi se vor impozita pe stat. Diurna acordată în limita legală/intern = 32,5 lei / zi. Diurna acordată în limita legală/extern în ţările UE = 75 eur/zi. Şi de asemenea având în vedere totodată şi Ordinul de cheltuieli eligibile nr. 1117/2010 prin care plafonul maxim este de 200 lei/ zi/ persoană pentru deplasările interne şi 350 lei/ zi/ persoană pentru deplasările externe, aceste sume considerându-se până la data modificării codului fiscal ca fiind sume neimpozabile, avem rugămintea să ne comunicaţi dacă plafoanele menţionate în Ordinul 1117/2010 se referă la suma netă sau brută ( inclusiv contribuţiile angajatului).

R: În Ordinul 1117/2010 sunt prevăzute plafoanele maxime pe zi, reprezentând sume brute, care sunt decontate, în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013, pentru cheltuielile aferente diurnei pentru deplasările interne şi externe.

 

5.  Î: Vă rugăm să ne precizaţi modalitatea de rambursare a TVA?

 R: Se pot depune cereri de rambursare a taxei pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate până la data de 12.08.2012 inclusiv dacă aveţi act adiţional încheiat. Dacă nu aveţi încheiat act aditional pentru restituirea TVA nedeductibil puteţi iniţia un act adiţional pentru restituirea TVA aferent cheltuielilor eligibile până la data de 12.08.2012. Începând cu data de de 13.08.2012, TVA a devenit eligibilă în cadrul proiectelor POSDRU ca urmare a modificării HG 759/2007 prin HG 831/2012 pentru care încă nu s-a stabilit modalitatea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

loading...

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.