EUR
4,84 RON
(-0.07%)
USD
4,29 RON
(+0.41%)
GBP
5,39 RON
(+0.51%)
CHF
4,48 RON
(-0.02%)
BGN
2,47 RON
(-0.11%)
BYN
1,79 RON
(+0.42%)
CAD
3,18 RON
(+0.31%)
RSD
0,04 RON
(-0.08%)
AUD
2,97 RON
(+0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.42%)
CZK
0,18 RON
(+0.13%)
INR
0,06 RON
(+0.52%)

Compensarea unor creanţe fiscale restante la bugetul local

ANAF informează unităţile administrativ-teritoriale că, în conformitate cu prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, în situaţia în care o unitate administrativ-teritorială are calitatea atât de debitor pentru obligaţii de plată restante înregistrate faţă de un operator economic, cât şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligaţiilor reciproce în limita celei mai mici dintre creanţele reciproce.

În cazul în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligaţiilor de plată restante înregistrate faţă de un operator economic, unităţile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de operaţiunea de stingere a acestora, din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Suma acordată pentru echilibrarea bugetelor locale nu poate depăşi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligaţiilor şi se recuperează integral în aceeaşi zi lucrătoare în care a fost acordată, după finalizarea operaţiunii de stingere a obligaţiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea de către unităţile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local în care aceasta a fost virată.

Pentru aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 512/2013 a fost aprobată Procedura de compensare conform art. VI din OUG nr. 12/2013.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele operaţiuni prin care se realizează procedura de compensare a obligaţiilor reciproce ale unităţilor administrativ-teritoriale şi operatorii economici care au obligaţii restante la bugetul local.

 

Încheierea acordului

Pentru stingerea obligaţiilor de plată restante reciproce, unităţile administrativ-teritoriale încheie acorduri pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante. Pe baza acestor acorduri încheiate pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” deschis pe numele acestora la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află. La ordinele de plată se anexează o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată iar plata sumelor se efectuează de către unităţile administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.

În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unităţii administrativ-teritoriale, acordurile pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord între conducătorii respectivelor unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Sumele încasate de operatorii economici în contul 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” se transferă de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectuează stingerea.

Atenţie! Toate operaţiunile menţionate se efectuează în cursul aceleiaşi zile calendaristice.

 

Echilibrarea golului temporar de casă

În situaţia în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plăţii sumelor datorate de operatorii economici, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, odată cu documentele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi o cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Pot depune cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului numai unităţile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite şi numai pentru efectuarea operaţiunilor de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată în relaţia cu operatorii economici ale căror conturi nu sunt poprite. Pe baza cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin notă contabilă sumele aferente echilibrării bugetelor locale, din contul 65.02 „Decontări în contul trezoreriilor operative” codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul 21.40.02.10 „Venituri ale bugetului local – Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

După efectuarea operaţiunii de transfer a sumelor aferente şi decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de unităţile administrativ-teritoriale la care au fost anexate cererile pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unităţile administrativ-teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local.

Operaţiunile menţionate aferente unui acord privind stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice. După finalizarea acestor operaţiuni unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului recuperează suma acordată din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local.

Modelele Acordului pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante şi Cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului sunt anexe la Ordinul 512/2013.

Baza legală: OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127/8.03.2013; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232/23.04.2013.

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata