Impunerea veniturilor din activităţi agricole

În documentarul de mai jos, ANAF reaminteşte contribuabililor principalele aspecte privind impunerea veniturilor din activităţi agricole pe baza normelor de venit pentru anul 2013.

Obligaţii declarative

Au obligaţia de a depune formularul 221„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” persoanele fizice care obţin, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;

– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

 

Nu au obligaţia depunerii formularului 221:

persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere, graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajerii animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit;

contribuabilii care au arendat terenul cultivat şi realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,

contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din CF;

Citeste si:  Culegerea datelor din teren pentru recensământul agricol începe joi, la nivel naţional

contribuabilii care depăşesc limitele neimpozabile după 25 mai 2013;

contribuabilii care obţin venituri din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale;

persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică care obţin venituri din valorificarea în stare naturală a următoarelor produse: culese din flora sălbatică, altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul Fiscal, exclusiv masa lemnoasă. Atenţie! În cazul masei lemnoase este venit neimpozabil numai venitul realizat din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate.

capturate din fauna sălbatică, altele decât cele care generează venituri din activităţi independente.

 

Alte precizări

Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc.

În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează veniturile din activităţi agricole respective.

Citeste si:  Textilele, IT-ul şi mobila au dus la o creştere cu 40% a exporturilor României în Marea Britanie

În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

 

Termen de depunere a declaraţiei

Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” aprobat prin OPANAF nr. 641/2013 trebuie depus până marţi, 25 iunie 2013, la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului.

Nedepunerea până la 25 iunie 2013 a formularului 221 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Contribuabilii care au avut obligaţia să depună formularul 221 conform prevederilor din OG nr. 8/2013 şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie până la 27 mai 2013 vor depune formularul până la 25 iunie 2013 cu suprafeţele cultivate/capetele de animale /familiile de albine deţinute la 25 mai 2013.

Contribuabilii care au depus deja formularul 221 până la 27 mai 2013, iar limitele de neimpozitare şi/sau normele de venit au fost modificate prin Legea nr. 168/2013, vor depune o declaraţie rectificativă până la 25 iunie 2013 pentru a beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile.

 

Modalităţi de procurare

Formularul 221,,Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” poate fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se poate descărca de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,  secţiunea Formulare şi programe utile /Toate formularele cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr.

Citeste si:  În sfârşit a fost inventat expressorul pentru maşină

 

Termen de plată al impozitului

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit se achită la bugetul statului în două tranşe egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie 2013, respectiv 15 decembrie 2013.

Baza legală: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale; Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 476/2013 pentru modificarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Legea nr. 168/2013 privind aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 641/2013 pentru modificarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

 

 

Citește și
1 Comentariu
  1. Leonard spune

    Referitor REORGANIZARE structuri ANAF

    – Nu prin controlul operativ ( Garda Financiara, echipaje mobile de la Vama ori preconizata Directie Nationala Antifrauda Fiscala ) se va diminua semnificativ evaziunea fiscala din Romania.
    – Nu prin „reorganizarea” structurilor existente ale ANAF respectiv nu prin desfintarea acestora (asa-zisa preluare prin fuziune, absortie a Garzii Financiare , ANV si a celorlate structuri teritoriale ale ANAF – care de fapt erau in ANAF si pana acum ! ), si inlocuirea lor cu mamuti organizatorici – directii generale regionale ale finantelor publice , ori a unor structuri rebotezate ( Garda Financiara, practic redenumindu-se Directia Antifrauda Fiscala ), se va atinge telul fiscal romanesc – reducerea evaziunii, gradul de colectare fiscala similar mediei din UE.
    – Este adevarat ca unele structuri gen AFP din judete ( peste 240 ) sunt inutile, ca de altfel si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili , atributiile acestora fiind necesar a fi absorbite de structurile judetene (DGFP si DJAOV ).
    – Prin actualele structuri judetene ( DGFP, DJAOV ) trebuie sa se realizeze administrarea fiscala a tuturor contribuabililor mari, mijlocii si mici, desfintandu-se DGAMC (contibuabili mari), AFPCM (contribuabil mijlocii), AFP (contribuabili mici).
    – Crearea de regionale care sa aiba in subordine structuri fiscale judetene este o aberatie birocratica, neavand decat rolul de a naste pe langa baronii fiscali din judete si voievozi fiscali la regionale !!! Ar fi o cheltuiala inutila pentru un aparat parazitar, asa cum este acum la directiile regionale vamale !!! De ce ar trebui ca intre judete si minister sa se interpuna inca o structura intermediara – regionalele ? Orice raportare necesara MFP-ANAF oricum parvine prin sistem IT deci operativ ! A imobilza personal la regionale – cu plimbatul hartiilor ar fi o mare greseala !!!
    – Personalulul ineficient utilizat in prezent in structurile ANAF ( AFP, DGAMC, DRAOV ) trebuie trecut in activitatile cu impact fiscal deosebit ( inspectie fiscala, colectare fiscala ) de la DGFP judetene si DJAOV.
    – De asemenea trebuie urmata expierenta de la DJAOV-uri unde conlucrarea personalului de inspectie cu cel vamal si specializarea pe accize ( domeniu de risc evazionist evident ) a determinat eficientizarea activitatii de inspectie pe linie de accize.
    – Asadar stricta specializare a inspectorilor fiscali pe grupe de categorii fiscale prin crearea de servicii de inspectie TVA, servicii de inspectie accize, servicii de inspectie impozite pe venit -profit si contributii sociale, ar fi intradevar o adevarata organizare fiscala !!!
    – Serviciul autorizare, inspectie si supraveghere fiscala accize sa functioneze in continuare, in mod distinct, la DJAOV, datorita intrepatrunderii tehnice specifice a incadrarilor tarifare UE pentru produsele accizabile cu operatiunile vamale ce opereaza cu aceleasi incadrari tarifare UE, precum si a sistemelor informatice de raportari fiscale si vamale, iar celelalte servicii specializate de inspectie, impreuna cu serviciile de colectare si serviciile suport conexe sa existe in continuare la DGFP judetene !!!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata