EUR
4,76 RON
(-0.06%)
USD
4,19 RON
(+0.06%)
GBP
5,56 RON
(-0.22%)
CHF
4,19 RON
(-0.12%)
AUD
2,98 RON
(+0.01%)
CAD
3,16 RON
(-0.48%)
BGN
2,43 RON
(-0.08%)
RUB
0,07 RON
(+0.11%)
ZAR
0,29 RON
(-0.06%)
BRL
1,11 RON
(-0.7%)
CNY
0,62 RON
(+0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.53%)

ANUNŢ PUBLIC de recrutare a membrilor CA din cadrul R.A.G.C.L. Paşcani

1

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI PAŞCANI, organizează prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, din str. Ştefan cel Mare, nr. 16, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, selecţia candidaţilor, în vederea desemnării a 4 membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, după cum urmează:

–           3 persoane cu experienţă în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile  din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

–           1 reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Paşcani.

 

Selecţia candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 167 / 29.11.2012.

 

Procedura de recrutare şi selecţie cuprinde două etape:

–           Etapa I – selecţia dosarelor;

           Etapa II – interviul – pentru candidaţii declaraţi “admis”, după desfăşurarea primei etape.

Interviul se va desfăşura în limba română.

 

Criteriile de selecţie ale candidaţilor sunt următoarele:

1.         Îndeplinirea condiţiilor legale de participare, demonstrate prin însăşi conţinutul dosarului de participare;

2.         Abilităţi de comunicare;

3.         Motivaţia candidatului;

4.         Capacitatea managerială.

 

Condiţii de participare

1.         Pentru cele 3 persoane cu experienţă în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile  din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat:

–           Cetăţenie română, cetăţenie aparţinând  altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

–           Cunoaşterea limbii române (scris, vorbit);

–           Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

–           Capacitate de exerciţiu deplină;

–           Studii superioare;

–           Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

–           Nu face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

–           Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile  prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

–           Experienţă în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale, din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

–           Nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

 

Dosarul de participare  trebuie să conţină obligatoriu:

1.         Scrisoare de intenţie;

2.         Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004);

3.         Copie după actul de identitate;

4.         Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare);

5.         Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

6.         Cazier judiciar;

7.         Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

8.         Copie după carnetul de muncă şi extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9.         Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;

10.       Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;

11.       Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5, alin. (2) lit. c) din O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanaţa corporativă a întreprinderilor publice, din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare / selecţie nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau a altor instituţii publice.

 

 Condiţii de participare pentru:

1 reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv Consiliul Local al Municipiului Paşcani:

–           Cetăţenie română, cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

–           Cunoaşterea limbii române (scris, vorbit);

–           Starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

–           Capacitatea de exerciţiu deplină;

–           Studii superioare;

–           Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

–           Nu face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

–           Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este un fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile  prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

–           Experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani şi / sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome.

 

Dosarul de participare  trebuie să conţină obligatoriu:

1.         Scrisoare de intenţie;

2.         Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004);

3.         Copie după actul de identitate;

4.         Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare);

5.         Documente / adeverinţă în original din care să rezulte experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, şi  / sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

6.         Cazier judiciar;

7.         Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

8.         Copie după carnetul de muncă şi extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9.         Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de 08.08.2013, ora 16, la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, din str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, la Registratură, în atenţia d-nei Cozma Elena.

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi după etapa I – evaluarea / selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data şi ora la care va avea loc etapa II – interviul, la numărul de telefon şi adresa de email precizate în Curriculum Vitae

 

loading...

Citește și
Loading...

1 Comentariu
  1. SORIN spune

    Daca rezultatele concursuluu se v0r finalizate cu cistigatori numiti politic gen Getuta si Danuta, care sint cu pluta din punct de vedere professional, mai bine organizati o tombola sau puneti-l pe Ratoi ori noul manglitor Zanetus Gicus!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.