ANUNŢ privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al „Nova Apaserv” SA

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, cu sediul în Botoşani, str. Calea Naţională nr.64, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani,

anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru 5 (cinci) membri în Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare (completarea Consiliului de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani).

Etapele de desfăşurare a selecţiei:

  1. Selecţia dosarelor de înscriere;
  2. Interviul candidaţilor selectaţi.

Condiţii generale:

  1. Cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
  3. Capacitatea deplină de exerciţiu;
  4. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 Republicată pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terrorism cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Să nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrare ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
Citeste si:  Femeile din Camorra napoletana

Condiţii specifice:

  1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  2. Experienţă în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a  unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale, în cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit.

Candidaturile:

Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în termen de 15 zile de la data publicării anunţului la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, în plic închis şi sigilat.

Candidaţii vor primi un număr de înregistrare din data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Citeste si:  MAI: Personalul militar cu grad de invaliditate poate fi menţinut în activitate

Documentele necesare depunerii candidaturii, bibliografia şi criteriile de selecţie vor fi publicate pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul societăţii comerciale pentru care a candidat.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu. Data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate pe site-ul societăţii comerciale pentru care au candidat.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Citeste si:  MDA IMPORT SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

 Vizualizare ANUNŢ în format .doc

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata